cs en de

Bělověžský prales: příroda, která nezná hranice

 Zvířecí obyvatele Bělověžského pralesa, který se táhne od severovýchodu Polska až do Běloruska, žádné hranice nezajímají. Divoká prasata a vlci volně přecházejí z jedné země do druhé. „Obě země jsou od sebe odděleny pevným plotem, ale zvířata se pod nimi podhrabou a hranice přecházejí bez problémů,“ vysvětluje Karol Wojciechowski, který pracuje v polské části Bělověžského národního parku. Díky své jedinečné biologické rozmanitosti je park zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Bělověžský prales je jediným místem, kde se největší evropský suchozemský savec – evropský zubr – může stále volně pohybovat tak, jako kdysi. Svým majestátním vzezřením si vysloužil přezdívku “král lesa”. Jedna z prvních věcí, která upoutá vaši pozornost, když projdete vstupní branou Bělověžského národního parku, je obrovská dřevěná ručně vyřezávaná zubří hlava. Její tvůrce, sochař Sławomir Dowbysz, říká: „Zdejší lidé mají se zubrem – symbolem Bělověžska – zvláštní spojení.“


Bělověžský prales je známý nejen díky svým zubrům, ale i pro obrovskou rozmanitost přírodních prostředí (habitatů) a rostlinných i živočišných druhů – včetně těch, které jsou jinde v Evropě vzácné nebo už zmizely úplně. Jednou z typických dominant lesní krajiny je velké množství mrtvých vyvrácených stromů, které jsou tím správným útočištěm pro mnoho druhů hmyzu, jeho vývoj i život.


Každé roční období má v Bělověžském pralese své kouzlo. Brzy na jaře mohou například návštěvníci naslouchat ptákům a žábám, pokoušejícím se na začátku období páření ohromit své možné partnery hlučným koncertováním. Prales proslavili i jeho ptačí obyvatelé, zvlášť datlík tříprstý, strakapoud bělohřbetý a různé druhy sov.


V zachování této rozmanitosti hraje klíčovou roli Evropská unie. Bělověžský národní park těží z toho, že je součástí sítě Natura 2000 – unijního programu, který si klade za cíl ochranu nejcennějších rostlinných a živočišných druhů Evropy a jejich přirozeného prostředí. Kromě toho park získává prostředky na zlepšení ochrany zvířat z různých evropských fondů, včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj. Toto financování například umožnilo vytvořit pro zubry rezervaci, ve které je můžete pozorovat přes webové kamery.


Díky prostředkům z Programu pro rozvoj venkova na léta 2007-2013 může Bělověžská akademie biodiverzity pořádat své semináře, které mají lidem pomoci lépe porozuměn přírodě a objevovat biologickou rozmanitost parku. „Jsme otevřeni všem zájemcům o přírodu: rodinám, dětem i odborníkům,“ říká Olimpia Pabian, koordinátorka Akademie. Mezi účastníky seminářů jsou nejen nadšenci z Polska, ale i z jiných evropských zemí.


Podpoře EU se těší i zdejší cestovní ruch, zejména díky programu sousedství Polsko - Bělorusko -Ukrajina.


Zdroj: www.europarl.europa.euDalší články