cs en de

Brambory s nižším obsahem akrylamidu a jablka, která nehnědnou

 30.10. 2013
Autor : Mgr. Dana Koubová

GM brambory Innate s redukovanou tvorbou látek, které se při zpracování za vysokých teplot mohou přeměňovat na nebezpečný akrylamid, a jablka Arctic s inaktivovaným enzymem zodpovědným za oxidační procesy na řezných plochách by mohly být na trh uvedeny nejdříve v roce 2015.

V USA a Kanadě bylo počátkem roku 2013 podáno několik žádostí o povolení nových produktů z geneticky modifikovaných rostlin. Tyto produkty by měly přinést řadu výhod především pro spotřebitele, jako např. jablka, která po rozkrojení nehnědnou, a brambory, které při pečení a fritování vytvářejí méně akrylamidu. V případě obou produktů byly použity nové biotechnologické postupy bez přenosu cizích genů. V současné době příslušné úřady žádosti o povolení těchto produktů přezkoumávají. Jak brambory, tak i jablka, by mohly přijít na trh v roce 2015 nebo 2016.
 
 Nové brambory s názvem Innate byly vyvinuty firmou J.R.Simplot Company, která jako jedna z hlavních společností obchodujících se zemědělskými komoditami v USA zásobuje fastfoodové řetězce jako McDonalds bramborami a pomfrity.  
 
Nové GM brambory jsou cíleny na požadavky řetězců – musí být odolnější vůči patogenním houbám, jejichž napadení vede k nevzhledným hnědým skvrnám. Především však v budoucnu musí při zpracování produktů z brambor vznikat méně potenciálně karcinogenního akrylamidu. Akrylamid se vytváří během procesu hnědnutí, když se produkty s obsahem škrobu při vysokých teplotách grilují, pečou nebo smaží (vzniká zejména při fritování brambor).
 
Při zahřátí brambor Innate na vysoké teploty se vytváří méně akrylamidu, protože jsou v hlízách redukovány dvě látky nezbytné pro jeho vznik: aminokyselina asparagin a sacharidy. Toho vědci dosáhli blokováním nebo omezením příslušných metabolických drah v hlízách pomocí vypnutí tvorby zúčastněných enzymů vnesenou sekvencí DNA (RNA interference). Geny pocházející z jiných rostlinných druhů nebo organismů přeneseny nebyly.
 
Zda se nové brambory na trhu prosadí a přesvědčí konzumenty a velké zpracovatele brambor, však v žádném případě není jisté. Již koncem 90.let uvedla společnost Monsanto na trh geneticky modifikované brambory (New Leaf) s rezistencí vůči virům a škůdcům. Za pět let se však farmáři poté, co se McDonalds, FritoLay a jiní velcí odběratelé zdráhali GM brambory zpracovávat, vrátili ke konvenčním odrůdám.
 
Arctic Apples – jablka, která nehnědnou
 Také pro další GM produkt zaměřený na zájem spotřebitele byla v USA a Kanadě podána žádost o povolení: jablka Arctic. Odrůdy Golden Delicious a Granny Smith byly geneticky pozměněny tak, že po rozkrojení nezhnědnou a díky tomu vypadají déle čerstvá.
 
Jablka byla vyvinuta malou kanadskou biotechnologickou společností Okanagan Specialty Fruits. Podobnou technologií jako u brambor Innate byl vypnut gen pro enzym polyfenoloxidázu (PPO), který reguluje oxidační procesy a ovlivňuje tak hnědnutí řezných ploch.
 
Ale i nová nehnědnoucí jablka by mohla ztroskotat na skeptických spotřebitelích a pěstitelích. US Apple Association jablka Arctic odmítá.
 
Oba produkty – jablka Arctic a brambory Innate – budou americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) uvolněny pravděpodobně koncem roku 2013 a mohly by být na trh uvedeny v roce 2015/16.
 
http://www.transgen.de/lebensmittel/neue_produkte/1736.doku.html


Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator.cz


Další články