cs en de

Dobré počasí přeje kvalitnímu hospodaření Lesů ČR. Dřeva pro regionální zpracovatele bude letos více

 27.03.2014
autor: Lesy České republiky, s. p.

Lesy České republiky, s. p., pokračují i na začátku roku 2014 v trendech kvalitního a dobrého hospodaření. Oproti srovnatelnému období minulých let mohl podnik vlivem mírné zimy a příznivých klimatických podmínek v lesích realizovat více těžeb. „To se pozitivně projevilo také v hospodářském výsledku Lesů ČR za leden a únor letošního roku, který dosáhl výše 1,78 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 37 %. Výsledek hodnotíme velmi pozitivně, avšak nepřeceňujeme, neboť většina nákladů je teprve před námi a navíc nelze v důsledku suchého a teplého počasí vyloučit kalamitní výskyt kůrovce,“ říká ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený řízením podniku.
 
Od dubna Lesy ČR dále navýší prodej dříví určeného pro drobné a střední regionální zpracovatele, nově formou presenčních aukcí. „Těchto aukcí se budou moci účastnit zájemci přímo na místě. Bude se jednat o obchodní nabídky menšího množství dříví určeného pro uspokojování hlavně lokální poptávky po dřevní hmotě,“ upřesňuje Michal Gaube.
 
V roce 2013 Lesy ČR v aukcích prodaly téměř 1,2 milionu metrů krychlových dříví, což je zhruba 20 procent z množství dřeva, které těží smluvní partneři LČR. Elektronické a nyní též presenční aukce představují způsob prodeje dřeva za tržní ceny, avšak přitom v otevřeném konkurenčním prostředí. "Dá se očekávat, že v roce 2014 budou Lesy ČR formou aukcí nastojato prodávataž 1,3 milionu metrů krychlových dříví," dodává na závěr Michal Gaube.


Zdroj: www.agris.cz


Další články