cs en de

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu

 15.5.2017

Tisková zpráva – Dne 11. května 2017 uspořádal ÚKZÚZ v Brně pro provozovatele zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobce dřevěných obalů a vývozce, kteří prostřednictvím dřevěných obalů přepravují zboží, odborný workshop zaměřený na aktuální stav na tomto úseku.
 
Na workshopu zazněly informace o současném stavu a připravované legislativní změně, které se týkají systému certifikace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobců dřevěných obalů.  Přímo navazujícím tématem byl dovoz a vývoz zboží prostřednictvím těchto obalů, škodlivé organismy vázané na dřevěné obaly a rovněž byly prezentovány nejčastější závady při výrobě obalů a jejich použití.  Součástí prezentací byla i praktická ukázka poškození dřeva a závadných obalů.  K uvedeným tématům probíhala průběžně diskuze, což považujeme za velký přínos této akce.
 
Na základě zaznamenaných požadavků a ohlasů na dříve uskutečněné akce pořádá ÚKZÚZ další stejně zaměřený workshop dne 8. 6.2017 v Praze a následovat budou workshopy v Plzni a Ostravě (Opavě). ÚKZÚZ je nadále nápomocen při řešení požadavků vývozců a výrobců dřevěných obalů, aby se situace na tomto úseku zlepšovala.
 
 
 
Bc. Lucie Pytlíková, pracovník vztahů k veřejnosti
 
Zdroj: eagri.cz


Další články