cs en de

Družstvo v Nové Vsi spolupracuje se Střední školou dopravy, obchodu a služeb v Krumlově

 Úzká spolupráce se školami, vytváření stáží a praktických výcviků pro žáky, zajišťování odborníků z praxe pro výuku učňů a také umožnění pedagogům a mistrům odborného výcviku čerpat zkušenosti z praxe v zemědělských firmách a závazek školy aplikovat do výuky poznatky z praxe a předávat žákům potřebné dovednosti v souladu s požadavky firem a trhem práce – to je obsah společného memoranda družstva Pooslaví v Nové Vsi a Střední školy dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově. To podepsali v pátek 4. prosince při příležitosti otevření nových dílen střední školy v Polánce u M. Krumlova.
 
„Během šesti let nám odejde třetina zaměstnanců do důchodu, proto potřebujeme nové a kvalifikované zaměstnance, kteří je nahradí,“ upozorňuje na současný stav, se kterým se potýká řad firem, Lukáš Jurečka, ředitel družstva v Nové Vsi.  Přiznává, že zvažovali nejvhodnější způsob, jak zajistit vzdělání studentů a učňů přesně pro potřeby družstva. Rozhodli se pro úzkou spolupráci s nedalekou střední školou v M. Krumlově. Ta letos v prosinci otevřela nové dílny s nejmodernějším vybavením pro výuku učňů.
 
Zemědělské podniky potřebují zaměstnance, chtějí si vychovat „vlastní lidi“
 
Práce v zemědělství není o vidlích, ale o moderních strojích. „Máme stroje, které jezdí po poli s přesností na tři centimetry,“ říká Lukáš Jurečka a dodává, že se také jejich družstvo intenzivně zajímá o potenciální zaměstnance a podporu zájmu o technické vzdělávání a práci v zemědělství.
 
„Nové dílny s nejmodernějším vybavením přispějí k většímu zájmu o obory, jako je kovář, zámečník, mechanizátor. Právě o tyto profese mají firmy v kraji velký zájem, nebojím se říct, že jich je dokonce nedostatek. Naší snahou je, abychom přivedli žáky opět k řemeslu. Investice do učňovského školství je investicí do naší budoucnosti,“ shrnul radní Jihomoravského kraje Jiří Němec, který si společně s ředitelem družstva Pooslaví v Nové Vsi prošel nové učňovské středisko v Polánce u M Krumlova.
 
Družstvo v Nové Vsi ročně vyprodukuje 3,3 mil. litrů mléka a 2500 tun obilovin. Zaměřuje se na výrobu mléka a výrobu elektřiny z vlastní bioplynové stanice, která zpracovává rostlinné produkty. V současné době zaměstnává 37 lidí. Je členem Zemědělského svazu ČR.


Zdroj: www.mzp.cz


Další články