cs en de

Evropská komise povoluje kukuřici SmartStax

  11.11. 2013
Autor : Mgr. Dana Koubová

Evropská komise povolila minulý týden dovoz geneticky modifikované kukuřice SmartStax pro potravinářské a krmné využití.

Evropská komise povolila minulý týden spornou geneticky modifikovanou kukuřici SmartStax pro použití na výrobu potravin a krmiv. Odpůrci, jako např. organizace Testbiotech, toto rozhodnutí mocně kritizují a poukazují na velké nedostatky při hodnocení rizik, která prováděly společnosti Monsanto a Dow AgroSciences a Úřad pro bezpečnost potravin EFSA. Testbiotech chce nyní proti tomuto rozhodnutí podat stížnost.
 
Kukuřice SmartStax byla geneticky pozměněna tak, aby produkovala šest insekticidních toxinů a vykazovala rezistenci vůči dvěma herbicidním účinným látkám. Odpůrci jsou názoru, že kombinované účinky toxinů pro hmyz a reziduí herbicidních přípravků přitom nebyly testovány. Úřad EFSA také nepožadoval žádné krmivářské pokusy s rostlinami k přezkoumání zdravotních rizik.
 
„Dovoz těchto rostlin nepřináší pro zemědělce, spotřebitele nebo zdraví zvířat v EU žádné výhody. Existují naopak oprávněné pochyby o bezpečnosti těchto rostlin, které obsahují celý koktejl toxických látek“, tvrdí Christoph Then z organizace Testbiotech. „Evropský trh potravin bude zneužit k tomu, aby zlikvidoval rizikové produkty, které zde nikdo nechtěl“.
 
Dovozy kukuřice z USA do EU poklesly z 800.000 t v roce 2011 přibližně na 40.000 t v roce 2012. Tento pokles způsobilo mimo jiné sucho v roce 2012. Experti počítají s tím, že dovoz v roce 2013 opět stoupne, protože se v USA očekává vyšší sklizeň. Přibližně 90 % rostlin kukuřice pěstovaných v USA je geneticky modifikováno.
 
Spolu s kukuřicí SmartStax a další kukuřicí Powercore, která byla minulý týden rovněž povolena, je v EU v současné době pro použití na výrobu potravin a krmiv registrováno 49 různých geneticky modifikovaných rostlin, uvádí Testbiotech dále. Téměř všechny produkují látky toxické pro hmyz a/nebo jsou vybaveny rezistencí vůči herbicidním přípravkům.
 
http://www.topagrar.com/news/Acker-Wetter-Ackernews-EU-Kommission-erlaubt-SmartStax-fuer-Lebens-und-Futtermittel-1283387.html


Zdroj:  ÚZEI, www.agronavigator.cz


Další články