cs en de

Fondy Evropského hospodářského prostoru podpoří zvláště chráněné druhy

 26.05.2014
 
Praha, 26. května – Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dne 26. května 2014 1. výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“. Na podporu vybraných druhů rostlin a živočichů bylo alokováno 53 milionů korun.
 
Ode dnešního dne až do 28. července 2014 lze předkládat žádosti o grant z Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“ financovaného z EHP fondů 2009-2014 (program CZ02 - „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu“).
 
„Malé grantové schéma sleduje snahu omezit ztrátu biologické rozmanitosti, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče. Také se zaměřuje na aktualizaci a tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy, včetně přípravy odborných podkladů, ty umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů,“ uvádí náměstek ministra pro ochranu přírody a krajiny Vladimír Dolejský.
 
Oprávnění žadatelé stejně jako konkrétní druhy, jichž se budou projekty týkat, jsou specifikovány v samotné výzvě. Maximální výše podpory jednoho projektu je 5 300 000 Kč, přičemž celková výše grantu může dosahovat 100 % výdajů projektu.
 
Text výzvy, pokyny pro žadatele o grant z Malého grantového schématu a podrobnosti o informačních seminářích naleznete na: http://mzp.cz/cz/financni_mechanismy_ehp_norska
 
Obecné informace k EHP fondům získáte na:http://www.eeagrants.cz/
 
 
Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková, tisková mluvčí
Tel.: 267122396 nebo 739242382
E-mail: tiskove@mzp.cz
 
Zdroj: www.mzp.cz
 
 
 


Další články