cs en de

Gen zastaví porůstání zrna v klasu

 7.11. 2013
Autor : Mgr. Dana Koubová

Američtí vědci nalezli u pšenice markerový gen rezistence k porůstání zrna.

Šlechtění na rezistenci pšenice vůči porůstání zrna by mohlo být v budoucnu jednodušší. Vědci z Kansas State University a Výzkumného institutu ministerstva zemědělství USA objevili u pšenice markerový gen rezistence a určili jeho lokalizaci v genomu. Porůstání zrna probíhá za vlhkého počasí a může vést k enormním ztrátám na výnosech. Šlechtitelské práce však byly dosud obtížné, jak uvedl Bikram Gill z Kansas State University. Díky nově objevenému markerovému genu však budou vědci moci znak cíleněji rozpracovat. Marker poukazuje na přirozeně se vyskytující mutaci zodpovědnou za vyšší odolnost pšenice proti porůstání zrna v klasu.
 
K svým pokusům vědci použili blízké izogenní linie, které nehledě na zkoumanou mutaci jsou geneticky téměř identické. Zjistili, že linie obsahující homozygotní mutaci vykázaly navzdory vlhkým podmínkám porůstání jen ve 3 % případů. Linie, u nichž mutace prokázána nebyla, byly oproti tomu za stejných podmínek prostředí postiženy téměř z 95 %, hybridní rostliny ve 20 % případů.
 
Na porůstání zrna je náchylná především pšenice s bílým zabarvením zrna. B. Gill odhaduje každoroční ztráty ve světě zhruba na 1 mld. USD (přibližně 750 mil. EUR). „Bílá pšenice“ je spotřebiteli celosvětově nejvíce žádána a upřednostňují ji i mlýny, protože poskytuje vyšší výtěžnost mouky. Vzhledem ke klimatickým změnám doprovázeným silnějším kolísáním teplot a srážek by proto větší odolnost proti porůstání zrna v klasu mohla znamenat významný přínos k potravinovému zabezpečení.
 
DLG-Mitteilungen, 2013, č. 10, s. 10
http://www.knihovnasvehly.cz/objednavka-reprograficke-sluzby/


Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator.cz


Další články