cs en de

Globální klimatické cíle musí být ambicióznější

 05/12/2014
 
Ještě nikdy jsme nebyli tak blízko celosvětové dohodě ohledně změny klimatu jako dnes. V říjnu se vedoucí představitelé EU dohodli na ambiciózních klimaticko-energetických cílech, jež mají být splněny do roku 2030. Jedním z nich je závazný cíl snížit emise skleníkových plynů v EU alespoň o 40 %.
 
Naše prohlášení dodalo jednáním o změně klimatu nový impulz.  Nedávno oznámily své závazky Spojené státy a Čína. To je povzbuzující zpráva. Chceme-li však dosáhnout závazné, smysluplné celosvětové dohody, příští měsíc bude rovněž klíčový.
 
Zástupci ze všech zemí světa právě jednají v Limě na konferenci zásadního významu s cílem připravit půdu pro uzavření celosvětové dohody o změně klimatu, kterou se světoví lídři zavázali schválit v Paříži v prosinci příštího roku.
 
mozaika obrázků - komíny s kouřem, sedmikráska v poušti, větrné mlýny, zelený lístek v penězích, louky, les, ulice, benzínová pumpa
Není pochyb o tom, že je třeba bezodkladně jednat, pokud má dále pokročit dekarbonizace světové ekonomiky a pokud má úsilí, které si od nás vyžaduje bezprecedentní výzva globálních rozměrů, přinést trvalé výsledky. Důsledky změny klimatu se projevují na všech kontinentech, od tání velkých ledovců v Jižní Americe po ubývající mořský led v oblasti Arktidy.
 
Dopad lidské činnosti na klima je zřejmý. Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) ve své páté hodnoticí zprávě uvádí, že koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře dosáhla historicky nejvyšší úrovně. A čím déle budeme klima narušovat, tím větším rizikům budeme čelit a tím nákladnější bude se změnám přizpůsobit.
 
Ze zprávy IPCC je však rovněž jasné, že cíl, na němž jsme se již dohodli, tzn. udržet globální oteplování pod hranicí 2 °C, je stále možné splnit. Musíme tedy udělat vše proto, aby se všechny strany odhodlaly k ambiciózním krokům a globální dohoda byla uzavřena.
 
Nová dohoda musí odrážet měnící se odpovědnost států ve světové ekonomice, současnou geopolitickou situaci i schopnost zemí přispět k dosažení daného cíle. Rozhodující je, aby se všechny země zavázaly ke splnění svého úkolu.
 
Právě proto má summit v Limě tak zásadní význam. Bude příležitostí vyvinout tlak na ostatní země, zejména na ostatní členy skupiny G20, aby své vlastní cíle oznámily co nejdříve. Čím dříve tak učiní, tím více času budeme všichni mít, abychom posoudili, zda navržené závazky dohromady stačí k tomu, co je podle vědců nezbytné pro udržení globálního oteplování pod hranicí 2 °C.
 
Jednotlivé země budou rovněž projednávat metodiku hodnocení jednotlivých příspěvků, aby jejich podíl byl spravedlivý a stačil pro splnění celkového cíle. V neposlední řadě projednají důležitou otázku financování opatření v oblasti klimatu v nejohroženějších zemích.
 
Generální tajemník Spojených národů Pan Ki-mun vyzval světové vedoucí představitele, aby „nejrozsáhlejší společný problém, jemuž lidstvo čelí a jímž změna klimatu v současné době je, pojali jako největší příležitost, kterou společně využijeme v zájmu naší udržitelné budoucnosti“. Chceme-li uspět, musíme nalézt politickou odvahu jednat: s rozhodností, právě teď, vědomi si svých cílů a společně.
 
 
 
Federica Mogherini, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně Evropské komise
 
Miguel Arias Cañete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku
 
Zdroj ec.europa.eu.
 
 
 


Další články