cs en de

Hmyz jako krmivo?

 26.11. 2013 
Autor : Mgr. Dana Koubová

Využitím hmyzu jako alternativního zdroje proteinů ve výživě zvířat se zabývá projekt PROteINSECT.

Využití hmyzu jako alternativního zdroje proteinů ve výživě zvířat chce nabídnout projekt „PROteINSECT“ podporovaný EU. Jak informovalo konsorcium složené z 12 institucí a sdružující vědce z Evropy, Asie a Afriky, může využití hmyzu jako zdroje proteinu v krmivu zvířat znamenat podstatný přínos pro globální potravinové zabezpečení a navíc je udržitelné a ekologické. Pokusy s larvami much ukázaly, že jsou vhodné jako krmné složky v chovech drůbeže a prasat a umožňují nadprůměrné zhodnocení krmiva.
 
Redukce organických odpadů
Kromě toho je u líhní larev v organických odpadech možné redukovat objem živné půdy o 60 % a snižovat tak objem odpadů. Při rozsáhlém používání alternativních proteinů by mohla být tímto způsobem řešena stoupající potřeba masa ve světě bez větší konkurence ploch k produkci obilovin a omezily by se dovozy sóji do EU a jiných států z Jižní Ameriky, uvedli vědci.
 
Zákony EU jako brzda
Brzdou dalšího rozvoje záměru „Hmyzí proteiny pro krmné žlaby“ z hlediska uvedení na trh je podle údajů projektu PROteINSECT pouze stávající legislativa EU. Použití hmyzu je povoleno jedině v akvakulturách u ryb a raků, nikoliv však při výrobě krmiv pro jiná užitková zvířata. Účastníci projektu proto vyzývají úřady EU, aby příslušné zákony upravily a umožnily tak využití hmyzích proteinů v krmivech pro drůbež a prasata za respektování bezpečnosti potravin. Pouze tak bude možné využít udržitelné, bezpečné, ekologické a ekonomicky výhodné zdroje proteinů také pro užitková zvířata v EU.  
 
http://www.topagrar.com/news/Schwein-News-Schwein-Insekten-in-den-Futtertrog-1274848.html


Zdroj:  ÚZEI, www.agronavigator.cz


Další články