cs en de

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví – Zalesňování zemědělské půdy

25.03.2014
autor:  SZIF

V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy byly umístěny formuláře pro dotaci na péči a náhradu EAFRD (zalesnění od roku 2007 do roku 2013 včetně) a formuláře pro dotaci na náhradu HRDP (zařazení od roku 2004 do roku 2006 včetně) pro kalendářní rok 2014.
 
Formuláře na péči a náhradu 2014 EAFRD žadatel nalezne na cestě www.szif.cz : Program rozvoje venkova/OSA II/2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy/ Zalesňování zemědělské půdy/Ke stažení
 
Formuláře na náhradu 2014 HRDP žadatel nalezne na cestě www.szif.cz:
 
Další dotační programy/Horizontální plán rozvoje venkova/Lesnictví/Ke stažení
 
V rámci obou sekcí Zalesňování zemědělské půdy žadatel nalezne formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit.
 
Výrazné změny v rámci podání žádosti o dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby v roce 2014 jsou následující:
 
· Dotace na založení lesního porostu se v kalendářním roce 2014 neposkytuje.
· Na dotaci na péči o lesní porost nemají nárok žadatelé, kteří provedli zalesnění v roce
2007 a 2008.
· Žádost o dotaci na péči a náhradu je možné podat čistě elektrickou formou pomocí
Portálu farmáře SZIF.
Žádost o dotaci na péči a náhradu EAFRD 2014 bude podána nejpozději ke dni 15.05.2014 v souladu s nařízením vlády č. 239/2007 Sb., v platném znění.
 
Žádost o dotaci na náhradu HRDP 2014 bude podána nejpozději ke dni 30.04.2014 v souladu s nařízením vlády č. 308/2004 Sb., v platném znění.
 
Příjem žádostí o dotaci v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy bude v roce 2014 probíhat přednostně elektronickou cestou pomocí Portálu farmáře SZIF.
 
Informace o podání žádosti skrze Portál farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portále farmáře SZIF, na stránkách Fondu www.szif.cz v sekci Zalesňování zemědělské půdy, popřípadě je žadatel může získat na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov).


Zdroj: www.agris.cz


Další články