cs en de

Inovativní textilie na podporu pěstování mořských řas v EU

 Mořské řasy jsou důležitým, avšak málo využívaným zdrojem pro výrobu přísad do potravin a krmiv, biochemických látek a biopaliv. Je totiž obtížné je účinně sklízet ve velkém rozsahu. Nebo alespoň doposud bylo. V rámci projektu AT~SEA, který je financován z prostředků EU, byly vyvinuty moderní textilie, díky nimž mohou plovoucí pěstírny mořských řas dosahovat vysokého výnosu a pěstování může probíhat jednoduchým mechanizovaným způsobem.

Koordinátor projektu Bert Groenendaal ze společnosti Sioen Industries sídlící v Belgii uvedl, že pěstování mořských řas ve velkém, které nové textilie umožňují, může pomoci vytvořit v Evropě průmyslové odvětví v hodnotě několika miliard eur, a podpořit tak růst a zaměstnanost. Sioen je jednou ze sedmi společností, které se společně se čtyřmi výzkumnými centry na projektu podílejí.

Dále uvedl: „Mořské řasy v sobě skrývají ohromný ekonomický potenciál. Mezi podniky je o ně zájem kvůli jejich rozmanitému využití, např. k výrobě potravin a potravinářských přídatných látek, krmiv, chemických látek, a dokonce i paliv.“

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová řekla: „Projekt AT~SEA je pouze jedním z mnoha příkladů, jak vynaložené finanční prostředky EU pomáhají výzkumným pracovištím a podnikům spolupracovat na vytváření inovací. Díky tomuto výzkumu budou podniky moci účinně pěstovat cenný zdroj a být konkurenceschopnými na světových trzích. Nový výzkumný program EU Horizont 2020 disponující rozpočtem ve výši 80 miliard eur podporuje společnosti a podniky, aby nové myšlenky zrozené v laboratořích rychle a efektivně přeměňovaly v nové výrobky na trzích.“

Testy textilií AT~SEA ve zkušebních lokalitách v Solundu (Norsko), Obanu (Skotsko) a Galwayi (Irsko) přinesly výnosy ve výši až 16 kg čerstvých mořských řas na metr čtvereční, což je třikrát až pětkrát vyšší výnos než u tradičních metod pěstování.

V současné době se mořské řasy získávají buď sklizní volně rostoucích rostlin, nebo jejich pěstováním na lanech. Ani jedna z těchto metod neumožňuje jednoduše navyšovat produkci, jelikož jsou obě náročné na pracovní sílu a přinášejí relativně nízké výnosy.

Projektový tým vyvinul textilie, které unesou velké množství mořských řas, aniž by došlo k jejich porušení nebo aniž by se na nich uchycovaly nežádoucí rostliny či měkkýši. Organický povrch textilií chrání mladé rostliny a stimuluje jejich růst.

Z textilie lze vyrobit široké, 1 mm tenké podložky, na které se řasy vysazují a které jsou umístěny několik metrů pod mořskou hladinou. Ve chvíli, kdy řasy dorostou do požadované délky, oddělí lodní kombajn rostliny od podložky a dopraví je do flexibilních skladovacích nádob vyrobených z moderních textilií AT~SEA.

V září 2014 bude v rámci projektu AT~SEA zahájeno v každé z testovacích lokalit pěstování řas na podložkách na ploše 200 čtverečních metrů. Cílem je vyhodnotit potenciál této metody pro obchodní využití. Podle Berta Groenendaala by se výnos mohl zvýšit na 20–25 kg na metr čtvereční, jelikož konsorcium své technologie dále zdokonaluje.

Konsorcium AT~SEA již zažádalo o patentování těchto textilií. Po ukončení projektu v červenci 2015 konsorcium plánuje, že založí obchodní společnost, která na projekt AT~SEA naváže a bude pěstovat mořské řasy na ploše 2 až 3 hektarů.

Projekt také spatřuje možnosti obchodního využití těchto textilií i pro jiné účely než pěstování mořských řas. Mohou být například využity v dalších oborech akvakultury či pro výrobu flexibilních nádob na přepravu sladké vody po moři.

Mořské řasy nabízejí řadu možností využití. Některé jsou zdroji biologických chemických látek pro výrobu léčiv, přírodní kosmetiky nebo organických hnojiv. Jiné skýtají potenciál pro udržitelnou výrobu biopaliv, pokud budou sklizeny v objemu dostatečném pro průmyslovou výrobu.

Mezi další potenciální využití se řadí také výroba potravin a potravinových složek. V asijských zemích jsou některé druhy intenzivně pěstovány a konzumovány přímo. V Evropě se polysacharidy mořských řas, např. agar, karagenany a algináty přidávají do zpracovaných potravin (čokoládového mléka, jogurtů, zdraví prospěšných nápojů a piva atd.), kde slouží jako pojiva nebo emulgátory. Z mořských řas lze také pro potřeby potravinářské výroby získávat vysoce hodnotné lipidy a proteiny, antioxidanty, želírující látky, vitamíny a základní minerální látky.

Pěstování mořských řas ve velkém může mít také pozitivní dopad na ekosystém moří a oceánů. Vysazené řasy mohou pomoci absorbovat nadbytečné množství CO2 v mořské vodě a odpadní živiny z nedalekých rybích sádek. Rovněž poskytují bezpečná přírodní stanoviště pro volně žijící druhy ryb, měkkýšů a korýšů, které by jinak mohly být ohroženy rybolovem.

Souvislosti

Projektu AT~SEA podporovaného částkou 3,4 milionů eur z finančních prostředků EU se účastní 6 malých a středních podniků, 1 velký podnik a 4 výzkumná centra z Belgie, Irska, Maroka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Spojeného království a Španělska.

Projekt obdržel finanční prostředky v rámci sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj (2007–2013).

Evropská unie zahájila 1. ledna 2014 nový sedmiletý program financování výzkumu a inovací nazvaný Horizont 2020. V příštích sedmi letech bude investováno téměř 80 miliard eur do výzkumných a inovačních projektů na podporu ekonomické konkurenceschopnosti Evropy i posunutí hranic lidského poznání. Rozpočet EU na výzkum je určen zejména ke zlepšování běžného života v oblastech, jako je zdraví, životní prostředí, doprava, potraviny a energie. Výzkumná partnerství s farmaceutickým, leteckým, automobilovým a elektronickým průmyslem rovněž povzbuzují soukromé investice na podporu budoucího růstu a vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Horizont 2020 se ještě více zaměří na přeměnu vynikajících myšlenek ve výrobky, postupy a služby uplatnitelné na trhu.


Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-962_cs.htmDalší články