cs en de

Jak více prospívat zvířatům, to bylo programem jednání s Nadací na ochranu zvířat

 9.12.2014
 
Tisková zpráva – Dne 8. prosince navštívily Státní veterinární správu Marcela Lund, prezidentka Nadace na ochranu zvířat, a ředitelka Nadace Eva Hodek.
 
 Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, uvedl, že na základě velmi dobrých zkušeností, kdy se společně s Nadací podařilo místně příslušným veterinárním správám v krajích a v Praze vyřešit řadu případů týrání zvířat, lze deklarovat úmysl v této spolupráci pokračovat.
 
Smyslem jednání bylo najít další možnosti pro ještě účinnější spolupráci a zdokonalit komunikaci a vzájemné informování se. Proto o tomto setkání Státní veterinární správa informuje všechny místně příslušné krajské veterinární správy s tím, aby si v případě podání podnětů od Nadace uvědomovaly, že na základě dosavadních výsledků spolupráce lze konstatovat, že jde o organizaci důvěryhodnou, jež pracuje na základě odborných znalostí i znalostí veterinárních předpisů. Je třeba zdůraznit, že Nadace má možnosti i zkušenosti s nalézáním náhradní péče pro týraná zvířata.
 
Nadace na ochranu zvířat je také připomínkovým místem, které má možnost se vyjadřovat k návrhům veterinární legislativy.
 
Podobně lze zmínit též dobrou spolupráci s některými dalšími nevládními organizacemi věnujícími se ochraně zvířat, např. Ligu na ochranu zvířat, apod.
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
 
 
Zdroj: www.svscr.cz
 


Další články