cs en de

Jednání o proexportních aktivitách a možnostech v sektoru pivo, chmel a slad

Dne 20. listopadu 2015 se na Ministerstvu zemědělství (MZe) konala další ze série sektorově zaměřených schůzek pro zástupce firem a profesních organizací, tentokrát v oboru pivo, chmel a sklad. Setkání probíhalo pod vedením paní náměstkyně pro řízení sekce zahraničních vztahů Jaroslavy Beneš Špalkové.

Úvodním slovem paní náměstkyně zdůraznila, že právě kombinace oborů jako je pivo, chmel a slad je „vlajkovou lodí“ České republiky ve světě a tyto komodity a výrobky se daří úspěšně a poměrně stabilně vyvážet. Dále dodala, že i tato skutečnost je důvodem, proč resort zmíněné sektory aktivně podporuje poskytováním širokého spektra plateb a dotačních titulů.

 

Účastníkům byl představen nový nástroj proexportní politiky MZe – tzv. zemědělští diplomaté, kteří budou působit ve čtyřech teritoriích ve světě, a to v Číně, Srbsku, Rusku a Saúdské Arábii. Diplomaté představili nejen obchodní příležitosti svých teritorií, ale také překážky či kulturní zvyklosti a nároky tamních obyvatel. Dále hosty seznámili s možnostmi svých služeb, které budou moci exportérům nabídnout po výjezdu do daného teritoria, který je plánován na leden 2016.

 

Stručný vhled do současného agrárního zahraničního obchodu zprostředkoval podnikatelům ředitel oboru zahraničně obchodní spolupráce P. Ježek, který mimo jiné shrnul i veškeré proexportní aktivity MZe, jež je možné využít. Pan E. Vacek informoval o aktualizovaném dotačním titulu 9Ha a 9Hb, který se týká podpory účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách. O podrobnější situaci a novinkách v daném sektoru hovořil pan P. Jílek. Doposud méně využívané možnosti exportního financování s podporou státu představil zástupce pojišťovny EGAP pan Benš.

 

Další plánované setkání pro zástupce firem a profesních organizací se bude konat dne 11. prosince 2015 s orientací na maso, masné výrobky (včetně konzervovaných), genetika a živá zvířata.

zdroj: www.eagri.czDalší články