cs en de

K novému zákonu o veřejných zakázkách

 10.08.2016 
autor: ASZ


Česká republika měla do 18. 4. 2016 transponovat tři směrnice EU o veřejných zakázkách. Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek bude nakonec platit až od 1. 10. 2016. Platnost zákona byla posunuta, aby se jeho uživatelé stihli na chystané úpravy připravit. Celkově byly podmínky zákona zmírněny.
 
Zákon se řídí zásadami rovného zacházení, nediskriminace, transparentnosti a nově zmiňuje i zásadu přiměřenosti. Zadávací řízení musí být nastaveno tak, aby parametry byly přiměřené charakteru a předmětu veřejné zakázky (délka lhůt, konkretizace předmětu zakázky).
 
Hlavní změny zákona
 
Největší změnou je zvýšený limit na 50 milionů Kč u stavebních prací, kdy zadavatel může použít režim zjednodušeného podlimitního řízení. Dosud limit činil 10 milionů Kč. Rozdíl tkví zejména ve skutečnosti, že se zakázka nemusí být uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, což zvýhodňuje oslovené zadavatele, kterých musí být osloveno nejméně 5, v přístupu k informaci o existenci zakázky. Samozřejmostí je uveřejnění zakázky na profilu zadavatele.
 
Do zákona byl zahrnut také pozměňovací návrh, který umožňuje jednotlivé položky zakázky navýšit až o 50 % a zakázku celkově až o 30 %. Do těchto hodnot nebude změna zakázky považována za podstatnou. Limit navýšení zakázek je nastaven velmi benevolentně a vyvolává obavy, že bude zneužíván.  Podobně je nastaven další limit. Nově zákon stanovuje povinnost mít hodnotící komisi až u zakázek nad 300 milionů Kč.
 
Zadavatel si již nebude muset vybírat dle nejnižší nabídkové ceny. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude od října nabídka, která nejlépe kombinuje poměr ceny a kvality, popř. životního cyklu nabídky (náklady na údržbu apod.). Pod pojmem kvalita si zákon představuje širokou paletu možných požadavků, kritéria mohou být environmentální, estetická, sociální aj. Kromě toho bude moci zadavatel stanovit cenu zakázky předem a vybírat dodavatele jen dle vlastně stanovených kritérií kvality.
 
Zadavatel bude mít možnost vyloučit „drzého“ uchazeče ze zadávacího řízení.Pokud bude mít zadavatel s uchazečem špatné zkušenosti, kterých se dopustil v uplynulých 3 letech, a je schopen to prokázat, může zadavatel uchazeče z řízení vyloučit. Kromě toho zadavatel bude moci vyloučit i uchazeče, který předložil mimořádně nízkou cenu nabídky bez odpovídajícího odůvodnění.
 
Posuzování nabídek by mělo být urychleno, a to prostřednictvím možnosti zabývat se pouze první nabídkou dle ceny. Až v případě, že nabídka bude nevyhovující, bude se hodnotící komise zabývat dalšími nabídkami.
 
Zdroj: www.agris.cz


Další články