cs en de

Když už hovězí kůži, tak raději z českého zvířete

 13.8.2014
 
Tisková zpráva – Přivézt si zvířecí kůži jako suvenýr z cest někoho láká, avšak obliba takovýchto upomínek v současné době není velká. Nicméně, setkáváme s dotazy, například zda je možné dovézt hovězí kůži a za jakých podmínek. Dovoz kůží kopytníků ze třetích zemí podléhá určitým pravidlům, jelikož i v tomto případě hrozí zavlečení některých nebezpečných nákaz, například sněti slezinné, která je nebezpečná i člověku.
 
Dovoz čerstvých, chlazených nebo ošetřených kůží kopytníků ze třetích zemí do EU harmonizuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 a nařízení Komise (EU) č. 142/2011, které určují pravidla dovozu těchto vedlejších živočišných produktů.  
 
V souladu s těmito nařízeními (bod 2, oddíl 4, kap. II, příloha XIV, nařízení 142/2011) je možné do EU bez omezení dovážet pouze takto ošetřené kůže kopytníků (přičemž zásilka by měla obsahovat doklad o provedeném ošetření):
 
kůže, které prošly úplným postupem činění;
 
kůže vyčiněné chromem bez další úpravy („wet blue“);
 
mořené surové kůže a vápněné kůže (ošetřené vápnem a naložené do láku o hodnotě pH 12-13 po dobu nejméně 8 hodin).
 
Pokud se tedy jedná o kůži určenou k dekoraci, na podlahu apod., například hovězí, koňskou či ovčí apod., která prošla úplným postupem činění, tedy vyčiněnou a dále zpracovanou, v případě dovozu ze třetích zemí do EU veterinární kontrole nepodléhá.
 
Určitě je ale jednodušší si pořídit kůži z českého zvířete.
 
(pozor ale…není dovolen dovoz kůží ani suvenýrů z chráněných zvířat (CITES), ani kůží psích a kočičích – jsou zabaveny a následuje pokuta)
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
 
 
Zdroj: www.svscr.cz


Další články