cs en de

Konference na téma „Klonování a geneticky modifikované organismy“ - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/konference-na-tema-klonovani-a-geneticky-modifikovane-organismy.aspx#sthash.UrgifPds.dpuf

 Konference se konala dne 7. 5. 2015.

Pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se ve čtvrtek 7. května 2015 na půdě Poslanecké sněmovny konala konference věnovaná problematice klonování a geneticky modifikovaných organismů (GMO). Konference byla pořádána ve spolupráci s Ministerstvem pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).  
 
Úvodní slovo přednesli MUDr. Viera Šedivá, náměstkyně Úřadu pro potraviny, MZe a Ing. Jaroslav Faltýnek, předseda Zemědělského výboru PSP ČR; do problematiky GMO a klonování posluchače uvedla Ing. Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin, MZe.
 
Přednášková část byla rozdělena do tří bloků. Se svými prezentacemi vystoupili vědecko-výzkumní pracovníci, pěstitelé GM plodin a zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Ze zahraničních hostů přednesl svůj příspěvek vědecký odborník ze Slovenska a dále zástupkyně Ministerstva zemědělství Spojených států amerických (USDA) a zástupkyně Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
 
První blok byl věnován rostlinným a živočišným biotechnologiím ve vědě a výzkumu a koexistenci GM a ekologických postupů, druhý blok pak perspektivám klonování a možnostem využití GMO v zemědělství a ve farmacii. V rámci druhého přednáškového bloku byly rovněž prezentovány výsledky polních pokusů s GM plodinami na Slovensku a praktické zkušenosti s pěstováním v ČR. Třetí blok byl zaměřen na aktuální regulaci biotechnologií v EU a ČR, byla prezentována legislativa platná pro klonování zvířat i nakládání s GMO a genetickými produkty. Pozornost byla věnována také GMO Panelu EFSA. V diskusi po každém přednáškovém bloku vystoupili přední odborníci na danou problematiku, pěstitelé, novináři i poslanci přítomní v sále.
 
Cílem konference bylo právě diskutovat tyto dvě témata, která jsou v EU stále považována za kontroverzní. Z diskuzí vyplynulo, že je nutné zajistit laické veřejnosti dostatek informací o GMO a klonování a podpořit spolupráci vědeckých institucí s médii. Na základě relevantních informací se budou moci spotřebitelé snadněji orientovat v daných oblastech bez předsudků a zažitých mýtů.
 
Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz


Další články