cs en de

Máchův kraj: První doložené rozmnožování vlků v Čechách po více než 100 letech

 03.09.2014
 
Praha, 3. září 2014 - Jednoznačný důkaz podaly snímky z fotopastí, které na jaře kvůli dlouhodobým indiciím, že se tato vzácná šelma pohybuje v oblasti Máchova kraje [1], instalovali pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.
 
„Poté, co naše fotopast v březnu zachytila vlka v blízkosti rybníka Břehyně [2], instalovali jsme fotopasti v širším území. V červenci se pracovníkům Správy CHKO podařilo nalézt stopy odpovídající dospělému vlku a vlčatům. A koncem července vlče či vlčata a jejich rodiče vyfotografovala jedna z fotopastí několikrát. Na snímku je vždy pouze jediné vlče, ale v druhé půlce srpna jeden z lesníků pozoroval v jiné části Dokeska vlčici s několika vlčaty. Snímky jsou jednoznačným důkazem o rozmnožování vlků v této oblasti,“ vysvětluje Ladislav Pořízek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.
 
„Je až symbolické, že se rozmnožování vlků podařilo potvrdit ve chvíli, kdy se území, ve kterém se pohybují, stalo po letech vyjednávání součástí chráněné krajinné oblasti [3]. V Máchově kraji jsou místa, která nemají daleko od prapůvodní české divočiny - slatiny a rašeliniště a podmáčené lesy. Lze to vnímat i tak, že se ochránci přírody i vlci shodli na tom, kde je příroda opravdu zajímavá,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
 
Vlci do takové krajiny patří a mají důležitou roli. Jsou výborní lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata, jeleny a srnce, kteří nadměrným okusováním ničí v lesích mladé stromky. Za případné škody, které by vlci způsobili na domácím zvířectvu, mají hospodáři podle zákona nárok na finanční kompenzaci.
 
Vlci byli v České republice vystříleni koncem 19. století. V posledních letech se začínají stejně jako do dalších států postupně vracet. Česká republika má dva základní zdroje pro obnovu výskytu: slovenskou a německo-polskou populaci. Do chráněné krajinné oblasti Beskydy přicházejí vlci ze Slovenska – v posledních několika letech ale spíš výjimečně, zejména kvůli pytlákům a migračním bariérám, jako jsou velké silnice. Na sever Čech by mohli vlci přicházet z oblasti Lužice.
 
Z evropských zemí žije nejvíce vlků na Iberském poloostrově (okolo 2000), v Itálii (okolo 800), karpatských pohořích a nebo na Balkáně (po ccca 5000). Jinde, jako ve Skandinávii, Francii a Německu jich přežívají pouze stovky.

Zdroj: ww.mzp.cz


Další články