cs en de

Ministerstvo letos začne digitalizovat archivní dokumenty

 26.4.2016

Snadnější přístup při nahlížení do archivních fondů, aniž by docházelo k jejich znehodnocení, které způsobuje častá ruční manipulace, umožní digitalizace archivních dokumentů Ministerstva zemědělství. Začne v letošním roce.
 
V této souvislosti MZe vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci sociálního zadávání. To znamená, že potenciální uchazeči musejí zaměstnávat více než 50 % zdravotně postižených osob.
 
V archivu MZe jsou mimo jiné uloženy dokumenty historického charakteru, například fond šlechtického majetku či fond velkého i drobného církevního majetku, ale i původní plány budovy Ministerstva a dokumenty související s její stavbou.
 
Při církevních restitucích archiv velmi často používaly k vyhledávání potřebných dokumentů církevní fondy, jako Arcibiskupství pražské, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství brněnské, Premonstráti, Augustiniáni, Benediktini, Cisterciáci, Dominikáni a další.
 
Po kompletní digitalizaci budou originály historických dokumentů využívány pouze v ojedinělých případech. Díky tomu zůstanou historické fondy zachovány i pro příští generace.
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články