cs en de

Ministr Jurečka na obchodní misi v Číně

 18.5.2016
 
I když vývoz českých zemědělských a potravinářských produktů do ČLR zaznamenal v loňském roce meziroční růst o téměř 33%, zůstává hlavní charakteristikou vzájemného obchodu silně pasivní obchodní bilance. Proto byla pracovní cesta ministra Jurečky s podnikatelským doprovodem do Číny zaměřena právě na aktivní hledání exportních možností pro české producenty.
 
Ve dnech 2.–7. května 2016 uskutečnil ministr zemědělství Marian Jurečka pracovní cestu do Číny. Její náplní byla řada aktivit od jednání s čínskými úřady státní správy, po propagaci českých zemědělských a potravinářských výrobků na akcích uspořádaných ve spolupráci se ZÚ Peking či GK Šanghaj.
 
Jedním z nejdůležitějších jednání na úrovni státní správy bylo setkání s ministrem čínského ústředního dozorového orgánu (AQSIQ) Zhi Shupingem, se kterým ministr Jurečka podepsal Memorandum o porozumění. Cílem tohoto aktu je zejména zrychlení procesů vedoucích k dokončení certifikace českých firem především pro hovězí a vepřové maso a masné výrobky, která je pro vývozy do ČLR nezbytná. Dohodnuty byly rovněž kontakty dozorových orgánů obou zemí na pracovní úrovni.
 
 
Při jednání na Ministerstvu zemědělství ČLR ministr Jurečka a náměstek čínského ministra zemědělství Chen Xiaohua potvrdili zájem o spolupráci v zemědělské prvovýrobě a předběžně identifikovali oblasti, na které se bude soustřeďovat další činnost Společné pracovní skupiny pro zemědělství, která byla mezi oběma resorty ustavena v loňském roce. Čínská strana vyjádřila zájem mj. o spolupráci v rámci společných technologických platforem a v oblasti ekologického zemědělství.
 
 
V rámci propagačních akcí pan ministr především otevřel stánek Ministerstva zemědělství na významném potravinářském veletrhu SIAL China (5.–7. května 2016), na kterém v letošním roce prezentovalo své výrobky 13 firem, a dále se zúčastnil zahájení dalších akcí zaměřených na propagaci českých potravin. Jednalo se o České dny v regionu Bohai zorganizované ZÚ Peking, které navazovaly na loňskou akci České dny v Šanghaji a letos byly jejich nosnými oblastmi potraviny, služby a turismus, a o Czech Beer and Love Mayfest v zorganizovaný GK Šanghaj, který byl zaměřen nejen na propagaci piva, ale i na další alkoholické i nealkoholické nápoje.
 
Součástí cesty pana ministra byla i mise podnikatelů zajištěná ve spolupráci se Smíšenou česko čínskou komorou vzájemné spolupráce. Této mise, pro kterou byla zorganizována dvě B2B fóra, se zúčastnili představitelé šestnácti společností v širokém spektru výrobních zaměření a dále zástupci finančních institucí, které nabízejí své služby při zvýhodněném financování jednotlivých obchodních případů či investic.
 
Zdroj: eagri.cz


Další články