cs en de

Mykorhiza – systém rychlého varování v půdě

 6.12. 2013
Autor : Mgr. Dana Koubová

Mykorhiza u bobu polního umožňuje prostřednictvím houbových vláken komunikaci se sousedními rostlinami.

Symbióza mezi kořeny rostlin a houbami (mykorhiza) umožňuje rostlinám vyšší příjem živin a vody. Ale nejen to. Vědci z týmu Zdenky Babikové a Davida Johnsona ze skotské University Aberdeen ve své studii (2013) zjistili, že soužití kořenů rostlin a hub slouží také jako systém včasného varování při napadení škůdci. Napadené rostliny přitom komunikují se zdravými pomocí houbových vláken (hyf). Ve zdravých rostlinách tak jsou mobilizovány obranné mechanismy ještě před tím, než dojde k jejich napadení škůdci.
 
Tento jev vědci prokázali u bobu polního a popsali v odborném časopise „Ecology Letters“. Rostliny bobu polního napadené mšicemi varovaly prostřednictvím sítě houbových vláken sousední rostliny, které mohly během velmi krátké doby produkovat různé látky – jednak odpuzující mšice a jednak lákající jejich přirozené nepřátele.
 
Mykorhiza tak znamená velký přínos k biologické ochraně rostlin proti škůdcům na poli. Podle vědců by bylo možné využít nové poznatky také v chemické ochraně rostlin. K tomu však jsou zapotřebí další studie, na jejichž provádění zatím není dostatek finančních prostředků.
 
Top Agrar, 2013, č. 11, s. 47
http://www.nzpk.cz/objednavka-reprograficke-sluzby/


Zdroj:  ÚZEI, www.agronavigator.cz


Další články