cs en de

MŽP vyhlásilo výzvu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

 15.10.2014
 
Praha, 15. října – Výzva k podávání žádostí v Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 odstartovala 6. října. Ministerstvo životního prostředí poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci projektů, které přispějí k naplňování cílů Státní politiky životního prostředí a dalších státních strategických dokumentů. Zájemci mohou žádosti o dotaci na své projekty předkládat do 3. listopadu, kdy bude ve 12 hodin výzva ukončena.
 
V programu budou podporovány neinvestiční projekty ve třech tematických okruzích:
 
1. Ochrana přírody a biologické rozmanitosti;
 
2. Životní prostředí obcí a měst;
 
3. Znalosti a informovanost o životním prostředí.
 
O finanční příspěvek mohou žádat spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a zapsané ústavy dle nového občanského zákoníku. Podmínkou je kofinancování příjemcem dotace ve výši minimálně 30 % rozpočtu projektu. Každá organizace může požádat o podporu nejvýše dvou projektů. Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální 200 000 Kč na jeden projekt. Příjem žádostí končí 3. listopadu 2014 ve 12.00 hod. Rozhoduje doručení žádosti do podatelny MŽP, nikoliv datum poštovního razítka.
 
Podrobné informace najdete na této webové stránce.
 
Případné dotazy zodpoví odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů, kontaktní osoba RNDr. Miloslav Novák, miloslav.novak@mzp.cz


Zdroj: www.mzp.cz


Další články