cs en de

Náměstek ministra Vladimír Dolejský vypustil do volné přírody čápa ze Záchranné stanice živočichů a ekocentra Pasíčka

  13.05.2014
 
Praha, 13. května 2014 - Náměstek ministra pro ochranu přírody a krajiny Vladimír Dolejský dnes navštívil Záchrannou stanici živočichů a ekocentrum Pasíčka nedaleko Boru u Skutče. Během návštěvy dostali z rukou náměstka Dolejského a radního Pardubického kraje Václava Kroutila dva jedinci čápa bílého, kteří přečkali zimu v Pasíčkách, možnost se znovu navrátit do přírody.
 
Úrazy elektrickým proudem, srážky s vozidly nebo zranění zemědělskou mechanizací, to jsou příklady rizik, kterým jsou v současné krajině dnes a denně vystaveni volně žijící živočichové. Následky těchto nebezpečí dochází k jejich úhynu nebo zraněním. Proto záchranné stanice zajišťují léčbu poraněných a oslabených jedinců i jejich následný návrat zpět do přírody. Péče o trvale či dočasně handicapované živočichy je proto potřebná, nejen jako akt ochrany přírody (zranění mohou ohrožovat i populace vzácných druhů), ale i morální odpovědnosti člověka za zmíněné zásahy do krajiny.
 
„Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje činnost záchranných stanic, zejména finančními prostředky z Programu péče o krajinu nebo přes Operační program Životní prostředí. Nadstandardem, který naší společnosti poskytuje záchranná stanice Pasíčka, je provoz expoziční části přístupné široké veřejnosti, kde probíhá i většina ekovýchovných programů,“ vysvětluje náměstek Dolejský.
 
Záchranná stanice živočichů a ekocentrum Pasíčka je členem Národní sítě záchranných stanic. Stanice je dobrým příkladem aktivní spolupráce s Krajským úřadem Pardubického kraje. Mimo vlastní činnost záchranné stanice realizuje ekovýchovné programy a provádí významnou osvětovou činnost. Více se můžete dozvědět na: www.pasicka.czZdroj: www.mzp.cz
 


Další články