cs en de

Nikotin v paprice – prevence Parkinsonovy choroby?

 11.2. 2014

Autor : Mgr. Dana Koubová

Ve studii provedené v USA snižovala konzumace papriky dvakrát týdně riziko onemocnění Parkinsonovou chorobou až o 30 %.

Podle německé společnosti pro Parkinsonovu chorobu žije v Německu asi 150 000 osob postižených touto chorobou. Vzhledem k značnému počtu neevidovaných případů je však třeba vycházet z počtu zhruba 300 000 pacientů.
 
Poznatky o tom, že kuřáci jsou vystaveni výrazně nižšímu riziku onemocnění Parkinsonovou chorobou, existují již od 80.let minulého století. Searles Nielsen spolu s týmem pracovníků z University Washington na základě studie, v níž byly porovnávány potravní zvyklosti 490 nově diagnostikovaných pacientů s Parkinsonovou chorobou a 644 kontrolních osob bez neurologických příznaků, prokázal, že konzumace zeleniny s obsahem nikotinu je asociována stejně jako u kuřáků se snížením rizika onemocnění Parkinsonovou chorobou. K „nikotinovým“ druhům zeleniny s těmito protektivními účinky patří zejména paprika a rajčata, které se stejně jako tabák řadí do čeledi lilkovitých (Solanaceae). 
 
Zařazením papriky do jídelníčku minimálně dvakrát týdně bylo možné redukovat riziko onemocnění Parkinsonovou chorobou o 30 %. Zejména u účastníků studie, kteří patřili k nekuřákům nebo velmi slabým kuřákům, vedla konzumace papriky ke sníženému riziku onemocnění.
 
Tyto výsledky však musí být potvrzeny ještě dalšími studiemi, protože koncentrace nikotinu v zelenině je ve srovnání s cigaretovým kouřem velmi nízká. Kromě toho by mohly vedle nikotinu protektivní účinek vyvolávat i jiné rostlinné substance obsažené v lilkovitých. Nikotin k prevenci Parkinsonovy choroby bude dále zkoumán, nikoliv však formou cigaret, nýbrž formou stravy bohaté na rostliny z čeledi lilkovitých.
 
Zdroj: www.parkinson-web.de/content/was_ist_parkinson/die_parkinson_krankheit/haeufigkeit/index_ger.html
 
Searles Nielsen et al. 2013. Nicotine from edible Solanaceae and risk of Parkinson disease. Ann. Neurol., 74, 472–477.
 
 
Gemüse, 50, 2014, č. 1, s. 9
http://www.knihovnasvehly.cz/objednavka-reprograficke-sluzby/


Zdroj:  ÚZEI, www.agronavigator.cz
 


Další články