cs en de

O co jde v zavírání obchodů o svátcích?



 Stávající politická diskuse o možnosti uzavřít větší maloobchody o vybraných svátcích je velmi ilustrativním příkladem deformovaného pohledu české společnosti nejen na tento problém. Uzavírání prodejen je totiž v ČR posuzováno buď z lobbisticko-odborářského pohledu, případně z pohledu feministického, což odráží neschopnost společnosti a jejích představitelů diskutovat o podstatě věci.
 
 
Uvažovaný krok je ale třeba nazírat zejména z pohledu podnikání, a to jednak v oblasti důsledků administrativních regulačních opatření, které jsou v obecné rovině vždy nějakým podvázáním podnikatelských aktivit. V druhé řadě pak z pohledu možné (ne)podpory drobného a středního podnikání, což je ovšem prvek, který v souvislosti s uzavřením větších prodejních míst opět nikdo nezmiňuje. Sumárně lze tedy konstatovat, že přestože jde o klasické opatření dopadající především do oblasti podnikání, řeší se v naší zemi dopady na úplně jiné sociální skupiny. Z toho lze usuzovat, že pojem „podnikání“ se začíná opět plíživě považovat za pojem negativní, a proto se raději příliš nezmiňuje. Ne že by to trochu nepřipomínalo období po roce 1948…..
 
Samotné omezení prodejní doby větších a velkých maloobchodních prodejen, byť jde o regulativní opatření, není přitom jednoznačně negativním krokem. Důvodem, proč je toto opatření v různé míře uplatňováno v celé řadě vyspělých zemí, je totiž administrativní podpora menších obchodních míst, tedy podpora drobného a středního podnikání. Skutečným cílem uzavírání velkých obchodních center je fakticky přesměrování spotřebitele do menších, většinou pultových prodejen tak, aby měla taková prodejní místa větší šanci na prodej svého zboží za situace, kdy nakupující nemůže pro své nákupy využít velká centra. To jednak zlepšuje ekonomiku drobných obchodníků, jednak ale také prezentuje nabídku jejich zboží konečnému zákazníkovi, neboť i při velikosti plochy největších obchodních center není možné v těchto prodejnách nabízet veškeré zboží, které existuje na trhu – zejména to, které se vyrábí v menších objemech nebo jde o produkty specifické zaměřené na minoritní skupiny spotřebitelů. Uzavření velkých prodejen tak může v praxi pomoci všem menším prodejcům (i výrobcům), včetně prodejen regionálních výrobků – především však za jedné podmínky – že totiž na jejich pultech najde nakupující alespoň část produktů jiného spektra, než ve velkých obchodních sítích. Je smutné, že předkladatelé návrhu takto svůj návrh neprezentují – podle všeho proto, že je malé a střední podnikání moc nezajímá. To je ovšem mnohem negativnější signál, než jakým je tato zákonná iniciativa.
 
Petr Havel
 
 
Zdroj:www.asz.cz


Další články