cs en de

Parlament v záplavě květů, zeleniny a ovoce

 Poslance a návštěvníky budovy českého parlamentu musela nutně v předminulé úterý příjemně naladit květinová výzdoba atria a hlavních jednacích prostor. A nejen tím se připomněly zahradnické a s nimi spolupracující obory, které tvoří v České republice významnou a velmi perspektivní produkci s vysokou přidanou hodnotou. Poslanci si mohli prohlédnou výstavu čerstvé zeleniny, řady odrůd ovoce a mimo jiné i keře a stromky od našich školkařů. Tuto akci zorganizovala Asociace zahradnických společenstev  pod vedením tajemníka AZS ing. Jiřího Dusbaby. Naaranžovali  ji studenti a zaměstnanci České zahradnické akademie Mělník.
 
„Jde o speciální rostlinné komodity, které v České republice tvoří již méně než 50 000 hektarů pěstebních ploch, což je asi 1,2 % zemědělské půdy. Podíl speciálních rostlinných komodit na zemědělské půdě je v ČR jedním z nejmenších v klimaticky srovnatelných zemích Evropské unie. Trvale klesá výměra těchto komodit,“ řekl Jiří Dusbaba, tajemník Asociace zahradnických společenstev. „Přitom v programovém prohlášení vlády se počítá s vytvořením podmínek pro zvýšení soběstačnosti ČR v základních zemědělských komoditách. Doslova se v něm mimo jiné říká, že: „Vláda posílí a podpoří investice do prvovýroby a následného zpracování, především v oblasti živočišné výroby, ovocnářství, zelinářství a zahradnictví, a to s důrazem na produkci s vyšší přidanou hodnotou a tvorbu nových pracovních míst,“ dodal Dusbaba.
 
 
Obory, které se 6. května prezentovaly v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, ročně vyprodukují zboží za 9,5 miliardy korun ve výrobních cenách. Odpovídá to více než 12 % rostlinné výroby, která uvádí roční produkci za 75 miliard korun. „Formou výstavy, na níž jsme se všichni velmi pečlivě připravili, jsme chtěli poslancům, ale i ministrům ukázat, že jsme tady a bereme je za slovo,“uvedl Jaroslav Zeman, předseda Zelinářské unie Čech a Moravy. Jak je ze snímků patrné, tento obor má co českému spotřebiteli nabídnout a jarní produkce vitamínů a vlákniny v podobě ještě orosené zeleniny dávala naději, že se oslovení politici nejen zastaví u výstavních bloků, ale budou se pod dojmem této prezentace i víc snažit splnit, k čemu se svým voličům zavázali.
 
 
O to je přišly požádat následující organizace zastupující více než 30 tisíc lidí zaměstnaných v těchto oborech: Asociace zahradnických společenstev, Svaz školkařů ČR, Svaz květinářů a floristů ČR, Sdružení zahradních center, Sdružení lesních školkařů ČR, Asociace zahradnického výstavnictví, Svaz vinařů ČR, Ovocnářská unie ČR, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, Zelinářská unie Čech a Moravy, Sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých rostlin PELERO CZ, o.s., Svaz pěstitelů chmele ČR, Sdružení Český kmín, Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ), Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT), Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,v. v. i., Flora Olomouc–Výstaviště Flora Olomouc,a. s., Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita, Česká zahradnická akademie Mělník, Český spolek perenářů (pěstování trvalek). Ti všichni se jako členské organizace Agrární komory ČR prezentovali v jeden den, a to 6. 5. 2014 v pražské budově českého parlamentu a právě jim následně Jaroslav Faltýnek, předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR slíbil podporu. „Tuto akci jsem velmi uvítal a ocenil,|“ řekl.
 
 
Eugenie Línková


Zdroj: www.apic-ak.cz


Další články