cs en de

Pěstování geneticky modifikovaných plodin v EU: otázky a odpovědi

 EU má jedny z nejpřísnějších předpisů v oblasti geneticky modifikovaných potravin na světě a pěstování geneticky modifikovaných plodin se povoluje pouze po důkladném posouzení rizik. Členské země přesto chtějí více možností, jak omezit pěstování těchto plodin na svém území. Evropská komise proto navrhla změny stávajících unijních pravidel a 3. září členové Výboru pro životní prostředí projednají stanovisko Rady EU k této otázce. Víc prozradí naše otázky a odpovědi.

Je pěstování geneticky modifikovaných plodin v EU povoleno?


Ano, ale pouze tehdy, pokud je jejich pěstování schváleno na úrovni EU, poté, co Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) provede přísné posouzení rizik pěstování jednotlivých plodin. Po udělení tohoto povolení mohou jednotlivé země EU zakázat pěstování geneticky modifikovaných produktů na svém území pouze za použití tzv. "ochranné doložky". Takové rozhodnutí musí ospravedlnit důkazem, že daná geneticky modifikovaná plodina může vést k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.


Pěstují se už na území EU nějaké geneticky modifikované plodiny a zakázal je některý členský stát?


V současné době se v EU pěstuje pouze jediná geneticky modifikovaná plodina - kukuřice firmy Monsanto MON 810, která je odolná vůči hmyzu. Některé země (Rakousko, Bulharsko, Řecko, Německo, Maďarsko, Itálie, Lucembursko a Polsko) ale přijaly ochrannou klauzuli zakazující její pěstování na svém území.


Proč chce EU změnit svůj stávající systém pro povolování geneticky modifikovaných produktů?


Některé členské státy požadují větší svobodu a flexibilitu při omezování nebo zakazování pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. V reakci na to Komise navrhla změny stávajících pravidel. V současné době tyto změny projednává Evropský parlament a Rada EU.

 

Kdy vstoupí nové předpisy v platnost?
V roce 2011 přijal Evropský parlament v prvním čtení kladné stanovisko s pozměňovacími návrhy. 12. června 2014 dosáhla Rada EU politické dohody, která zákonodárcům umožní pokračovat ve druhém čtení a pokusit se dosáhnout dohody o společném textu. K přijetí konečného znění by mělo dojít v příštím roce.


Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140902STO57801/html/P%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD-geneticky-modifikovan%C3%BDch-plodin-v-EU-ot%C3%A1zky-a-odpov%C4%9Bdi
 


Další články