cs en de

Předávání rodinných farem není pouze o majetku

 Součástí mezinárodního projektu ERASMUS + „Úspěch farmy a generační obměna na rodinné farmě“ je i Asociace soukromého zemědělství ČR. Hlavní náplní tohoto projektu je spolupráce na inovacích a výměna osvědčených zkušeností v procesu následnictví rodinných farem. Mezi jeho hlavní cíle patří vytvoření flexibilního systému školení založeného na příkladech dobré praxe, který bude dostupný mladým zemědělcům. Ti tak získají znalosti a informace, jak nejlépe zvládnout proces následnictví ve své rodině. Pro zjednodušení přístupu budou k dispozici veškeré tréninkové materiály zdarma. Systém pro vzdělávání bude navíc online na internetu a otevřen nejrůznějším skupinám.   
 
Pracovní skupina k tomuto projektu se setkala již podruhé, tentokrát ve španělské Andalusii, konkrétně městě Jean. Zúčastnili se jí zástupci těchto států a organizací: Španělska (Profesní zemědělská organizace GOAG-JAÉN a konzultační firma Projekty pro poradenství SL), Itálie (Asociace Zemědělství je život), Slovinska (Biotechnické centrum Naklo), Německa (Technická univerzita Mnichov a poradenská firma Venkov a život), Belgie za EU (CEJA - Evropská rada mladých farmářů) a České republiky (Asociace soukromého zemědělství ČR).
 
Dvoudenní program zahrnoval první výstupy národních zpráv zúčastněných partnerů. Jako jejich základ byly použity dostupné tištěné materiály a hlavně rozhovory s řadou odborníků na danou problematiku a farmářů, u nichž již generační výměna proběhla, z jednotlivých zemí. Za Českou republiku poskytli informace ohledně problematiky následnictví místopředsedkyně ASZ ČR Eliška Kravcová, předseda ASZ Praha Jan Miller, předseda ASZ Žďár nad Sázavou Pavel Srna, předseda ASZ Plzeňska Jiří Hodan a tajemník ASZ ČR Jaroslav Šebek. Podkladovým materiálem byla brožura „Převod rodinné farmy,“ kterou v roce 2014 vydala Asociace soukromého zemědělství.
 
Ve Španělsku jsme za ASZ prezentovali hlavní překážky v předávání rodinné farmy v ČR - vysokou administrativní zátěž, nedostatek podpory mladých zemědělců ze strany státu a nízký zájem mladých lidí o zemědělský sektor. Také jsme zdůraznili, že předávání farmy není pouze o majetku, ale i o předání zkušeností, know-how, znalostí, obchodních kontaktů, dobrého jména rodiny, portfolia, vlastních produktů, výsledků chovu apod. Je to vlastně celoživotní závazek, který se předává další generaci.
 
Konflikty u předávání farem v Německu jsou způsobeny, jak jsme se dozvěděli, hlavně problémovou komunikací mezi zúčastněnými stranami. Až z 90 % mají předávající nebo jejich nástupci potíže s transparentností, otevřeností, „nevyslovenými přáními“ a z celého procesu mají obavy. 
 
Co se týče Itálie, proces předávání farmy zde dle informací probíhá v rozmezí 3 - 6 měsíců, ale ve složitějších případech to může být 4 až 5 let. V Itálii a Španělsku jsou navíc přesvědčeni, že při rozhodování o předávání má hlavní slovo jak stávající majitel, tak následník, nicméně dotazovaní z ČR a ze Slovinska se domnívají, že o tom rozhoduje spíše současný majitel. Celkově všechny státy souhlasily, že komunikace v rodině a vytvoření časového plánu jsou klíčové k ulehčení celého procesu předávání.
 
Dotazovaní z ČR hodnotí jako ne úplně důležitou budoucí strategii farmy, protože nabyvatel by měl mít možnost volného rozhodování, jakým směrem chce farmu vést (pokud to není specifický případ). Následníci by ale měli znát principy udržitelnosti – jak vést farmu životaschopně. Velký vliv na předávání farmy mají finanční a administrativní zátěž. V ČR se k nim přidala i daňová problematika. „U nás je to speciálně složitost veřejného práva ve vztahu k rodinným farmám, které se dotýká dotací, různých institucí a orgánů státní správy,“ zmínil tajemník ASZ ČR J. Šebek. U technických dovedností nabyvatelů bylo zajímavé zjištění, že záleží na velikosti farmy. Není nutné mít 100% technické dovednosti, pokud má nabyvatel velkou farmu s „desítkami“ zaměstnanců, kterou je potřeba spíše dobře řídit. Zato pro hospodaření na menší farmě, pouze s rodinnými příslušníky, jsou technické dovednosti a zručnost nezbytné.
 
Při zpracování české zprávy bylo zjištěno, že k předávání farem je pro zúčastněné k dispozici málo materiálů, specializovaných seminářů, odborných poradenství apod. Proto tato studie bude sloužit jako jeden z hlavních dostupných materiálů pro usnadnění generační výměny. Z rozhovorů jsme zjistili, že předávání farem v ČR sice úspěšně probíhá, ale větší podpora ze strany státu je rozhodně zapotřebí.
 
Součástí pracovního jednání byla také praktická část - ukázka zpracování oliv v místním podniku, kam stovky zemědělců přivážejí svou sklizeň. Vyrobený olivový olej různé kvality si pak prodávají buď samy, nebo prostřednictvím společné odbytové organizace. Součástí exkurze byla i degustace nejrůznějších olivových olejů a prohlídka olivových monokultur jednoho z partnerů organizace GOAG-JEAN, které jsou v celém širém okolí.
 
Kamila Lohrová
Zdroj: www.asz.cz


Další články