cs en de

Probíhající změny klimatu potvrzuje nejnovější zpráva IPCC

 03.04.2014
 
Probíhající změny klimatu potvrzuje nejnovější zpráva IPCC Praha, 3. 4. 2014: Před třemi dny se v japonské Jokohamě konala tisková konference při příležitosti zveřejnění druhé části 5. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), která nese název Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost. Současně bylo zveřejněno shrnutí pro politické představitele, které na 44 stranách shrnuje poznatky z hlavní, několikatisícistránkové dokumentace. Překlad zkrácené verze bude zanedlouho k dispozici na www.mzp.cz.
 
Zpráva IPPC potvrzuje, že změna klimatu probíhá již nyní a její dopady v blízké budoucnosti zasáhnou všechny kontinenty i oceány. Dokument navazuje na první část zprávy s názvem Fyzikální základy, která byla prezentována v září 2013.
 
Zprávy IPCC představují důležitý impuls pro nadcházející vyjednávání o novém režimu ochrany klimatu po roce 2020 (nová mezinárodní dohoda by měla být přijata v roce 2015). V této souvislosti plánuje generální tajemník OSN Pan Ki-mun zorganizovat v září 2014 Klimatický summit pro politické představitele za účasti širokého spektra zástupců byznysu i akademické komunity, který by měl uvedené mezinárodní vyjednávání podpořit. Generální tajemník OSN navštíví v pátek Prahu a sejde se s politickou reprezentací, včetně ministra Richarda Brabce.
 
IPCC za několik týdnů vydá ještě poslední ze 3 dílčích zpráv a na podzim i shrnutí všech dokumentů. Do procesu přípravy těchto zpráv bylo nominováno přes 3000 vědců, z toho se na vlastním textu podílí 831 autorů a editorů, přičemž až 60 % zástupců je v procesu nových (nespolupracovalo na předchozích zprávách IPCC). Druhou část připravovalo 309 autorů, kteří se kromě zpracování podkladové literatury a samotné tvorby textu museli následně vypořádat s tisíci připomínek téměř od 2000 recenzentů. Ministerstvo životního prostředí v nejbližších týdnech zajistí český překlad shrnutí Zprávy pro politické představitele, které bude přístupné na internetových stránkách.
 
V souvislosti s problematikou adaptace na změnu klimatu připravuje MŽP v meziresortní spolupráci „Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“ (tzv. „Adaptační strategii ČR“), která má v dlouhodobém horizontu pomoci České republice pružněji reagovat na změnu klimatu a přizpůsobit se jí tak, aby byly minimalizovány její negativní dopady. Návrh této strategie bude do konce roku 2014 předložen vládě ke schválení. Součástí strategie jsou informace o pozorovaných změnách klimatu na území ČR v kontextu celosvětové a evropské situace a odhady vývoje klimatu v blízké a střednědobé budoucnosti. Adaptační strategie se zaměřuje na oblasti zemědělství, lesního a vodního hospodářství, biodiverzity a ekosystémových služeb, urbanizované krajiny, průmyslu a energetiky, dopravy, cestovního ruchu, lidského zdraví a hygieny, krizových situací a ochrany obyvatel a životního prostředí. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány možné dopady změny klimatu na uvedené oblasti a navrženy principy adaptačních opatření. Důraz je kladen na hledání optimálních řešení s využíváním synergických účinků, jako např. udržitelné využívání půdy s důrazem na zadržování vody v krajině, udržitelné hospodaření s vodami, včetně srážkových vod, adaptace ve volné i urbanizované krajině založené na ochraně a posilování funkcí ekosystémů a mnohé další. http://www.mzp.cz/cz/adaptacni_strategie_eu


Zdroj: www.mzp.cz
 


Další články