cs en de

Rok půdy oslovuje i nezemědělce

 Série letošních akcí, pořádaných Asociací soukromého zemědělství pro širokou veřejnost na farmách jejích členů u příležitosti Mezinárodního roku půdy, se přehoupla do druhé poloviny. V pořadí čtvrté Selské slavnosti pro rodiny s dětmi, jejichž součástí byl i seminář na téma „Chráním půdu správně?“, se uskutečnily druhou zářijovou sobotu na Statku Vodňanský v Blíževedlech na Českolipsku. Těšily se velké návštěvnosti, obzvláště hojná byla účast členů domovského regionu – ASZ Litoměřice.
 
Zbořenina s propadlými stropy, v podstatě pouze obvodové zdi, vše zarostlé kopřivami a náletem – tak vypadal statek zvaný Stranné po téměř čtyřech desítkách let hospodaření JZD Kravaře na počátku devadesátých let.
 
Tento historický statek, který dříve patřil k litoměřické kapitule, zakoupili v roce 1921 mí rodiče. Ještě za jejich hospodaření jsme o něj přišli dokonce dvakrát. Poprvé po příchodu Němců, kdy nás rodiče – velcí vlastenci odmítli nechat poněmčit, a tak grunt o sto třech hektarech a padesáti kusech dobytka přešel pod Státní statky v Drážďanech. Podruhé v květnu 1948, kdy se na dvůr dostavila delegace zástupců ministerstva, národního výboru a komunistů a během jednoho dne rozdala náš veškerý majetek. Vše přešlo do rukou lidí, kteří nikdy nic neměli, nikdy nehospodařili,“ informoval v průběhu slavností Miroslav Vodňanský, který se po revoluci, ve svých šedesáti letech, rozhodl pro obnovení hospodaření na rodinném statku.
 
„Byl to zázrak, že komunismus padnul. Uvrhlo mě to do takové euforie, že jsem nedbal řečí okolí, jaký jsem blázen, když se do toho pouštím. Začal jsem stavět a budovat, koupil traktor, česačku chmele, prvních 14 krav, sedm let jsem choval ve velkém králíky a prodával je do Německa, měl jsem jich i tři tisíce,“ zavzpomínal Miroslav Vodňanský.
 
Foto05Veškeré úsilí a vložená energie se vyplatily, neboť hospodaření se stalo životní náplní i pro vnuka pana Vodňanského – Ericha, který vyrůstal v zahraničí, na rodinném statku trávil všechny prázdniny a natrvalo se sem vrátil po studiích právnické a ekonomické fakulty ve Vídni.
 
„Statek je nedílnou součástí naší rodiny, nikdy ho neprodáme, naopak budeme usilovat o to, abychom ho v co nejlepším stavu předali dalším generacím,“ řekl Erich Vodňanský a jeho dědeček Miroslav dodal: „Rodiče by byli jistě šťastní, že jsem to po nich převzal a že tu teď hospodaří jejich pravnuk. Jen je škoda, že se nedožili alespoň té chvíle, kdy nám byl náš majetek vrácen.“
 
Rodina Vodňanských v čele s mladým sedlákem Erichem dnes obhospodařuje celkem 465 hektarů půdy a věnuje se chovu masného skotu plemene limousine, na statku naleznete i několik českých teplokrevníků. Na více než třech stovkách orné půdy se daří pšenici, řepce a luskovinám, od počátku hospodaření je několik hektarů vyhrazeno i „českému zlatu“ – chmelu, konkrétně odrůdě žatecký poloraný červeňák. Po letošním vybudování velmi účelného zimoviště se i další plány Vodňanských pojí se živočišnou výrobou. Rádi by rozšířili současné stádo až na 75 matek, zaměřili se na výkrm býků a ani zřízení faremní bourárny není do budoucna vyloučeno.
 
Kromě rodin s dětmi si tak na statku v Blíževedlech přišli na své hlavně sedláci, kteří absolvovali jeho prohlídku a měli možnost podiskutovat s oběma hospodáři. Na poli po ozimé řepce naproti statku na ně čekala půdní sonda s komentářem odborného pracovníka brněnské Mendelovy univerzity Jiřího Jandáka. Tu, stejně jako následnou přednášku o konkrétních možnostech zabezpečení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu, zajistil hlavní odborný partner letošních seminářů – společnost PRP Technologies.
 
Stavu zemědělských půd v České republice se ve své přednášce, ale i následné diskusi s přítomnými sedláky a vlastníky půdy věnoval Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. „Půda je neobnovitelný přírodní zdroj. Plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů. Degradace půdy může být velmi rychlá, přitom procesy jejího vytváření a regenerace extrémně pomalé – vždyť tvorba jednoho centimetru půdy trvá stovky až tisíce let,“ uvedl hned v úvodu Vopravil, který zároveň informoval, že jsou u nás výrazně lepší podklady a informace týkající se stavu půdy a její ochrany, než v ostatních státech EU. „Je však třeba upozornit, že i přesto od roku 1937 ubylo téměř 800 tisíc ha zemědělské půdy a v posledních letech se úbytky zástavbou zrychlují, a to té nejkvalitnější půdy. Vodní erozí je ohroženo 50 % zemědělské půdy, vážně poškozeno 500 000 hektarů. Utužení se týká 40 % zemědělské půdy, kdy je omezena infiltrace a retence,“ řekl Vopravil.
 
Část přednášky a zejména následná diskuse přítomných se týkala i meliorací jakožto biologických a technických opatření, která slouží ke zlepšení podmínek pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství při současné ochraně přírodních a kulturních hodnot krajiny.
 
„A právě vodnímu hospodářství, udržitelnému využívání vodních zdrojů, opatřením vedoucím v tomto směru ke zlepšení stavu naší krajiny a vůbec zvýšení povědomí o důležitosti vody ve všech oblastech našeho života bychom rádi věnovali semináře v příštím Mezinárodním roce vody,“ informoval v průběhu akce předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

Mezitím se však uskuteční ještě dva letošní semináře spojené se Selskými slavnostmi, ty nejbližší v sobotu 26. září na farmě rodiny Novákových v Oboře na Táborsku. Téma semináře ponese název „Půda jako dědictví dalším generacím“, program pro rodiny s dětmi bude připraven v podobném duchu jako na statku v Blíževedlech – tedy možnost prohlídky farmy včetně zemědělské techniky a mnoha druhů hospodářských zvířat, naučná stezka národního bohatství, řemeslná stezka, historická vesnička, bubnování se šamanem, ukázka dobových zbraní, šermování, malování na obličej či vystoupení skupiny Myš & Maš a samozřejmě prodej regionálních produktů. Hlavním partnerem i těchto slavností bude Komerční banka, která poskytuje komplexní finanční služby včetně financování nákupu půdy, strojů a technologií i zvýhodněnou nabídku pro začínající zemědělce.
 
„Velice rádi bychom i touto cestou za svoji rodinu poděkovali za možnost navštívit statek v Blíževedlech. Byla to opravdu úžasná akce, za kterou bylo vidět obrovské množství práce. Obdivuhodné práce majitelů i organizátorů. Se zemědělstvím nemáme nic společného, o to více jsme byli překvapení. I tím, že jsme se dozvěděli, že je „Rok půdy“. Tímhle by se měla naše česká média zabývat,“ objevilo se po slavnostech na asociačních webových stránkách. Máloco potěší organizátory a hostitele akce více než fakt, že vynaložené úsilí má smysl a nese přesně takové ovoce, v jaké doufali.
 
Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ  
 
 
Zdroj: www.asz.cz
 


Další články