cs en de

Sekce ochrany přírody a krajiny MŽP vyhlašuje "Výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace pro rok 2014 na koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny"

 02.04.2014
 
Sekce ochrany přírody a krajiny MŽP vyhlašuje Každoročně podporuje Ministerstvo životního prostředí činnost nestátních neziskových organizací s celorepublikovou působností svým dotačním programem. Vloni tak byl pěti miliony korun podpořen monitoring hnízdišť ptáků žijících v blízkosti lidských obydlí, ochrana vybraných druhů organismů a jejich biotopů a také rozvoj pozemkových spolků v České republice.
 
Účelem tohoto dotačního výběrového řízení je finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory lokálně významných projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi (NNO). Bližší informace najdete v přiložené dokumentaci. Příjem žádostí končí 25. dubna 2014 ve 14:00 h. Žádosti musí být doručeny v uzavřené obálce, na které musí být, mimo jiné, výrazným písmem nápis NEOTVÍRAT. Otevřené obálky budou automaticky vyřazeny z dalšího hodnocení.
 
Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat odbor obecné ochrany přírody a krajiny, e-mail: jana.benesova@mzp.cz, tel.: 267 122 557.
 
Zdroj: www.mzp.cz


Další články