cs en de

Seminář "Možnosti propojení českých subjektů s projekty zahraniční rozvojové spolupráce"

 10.12.2015
 
Dne 10. prosince 2015 se v budově Ministerstva zemědělství konal seminář „Možnosti propojení českých subjektů s projekty zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS)“. Cílem akce bylo informovat české subjekty zejména z oblasti zemědělství o procedurálních otázkách spojených se zapojením do rozvojové problematiky.
 
Jak na začátku semináře uvedla Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra zemědělství pro řízení sekce zahraničních vztahů, ministerstvo se snaží v dnešní složité geopolitické situaci ovlivněné konflikty a migrační krizí více zapojit do rozvojové problematiky. Tento seminář měl podpořit zejména soukromý sektor v aktivní účasti na projektech nejen z českých prostředků, ale i ze zdrojů EU a mezinárodních organizací. K tomuto by měly napomoci rovněž nové nástroje proexportní politiky MZe, zejména působení zemědělských diplomatů ve vybraných teritoriích.
 
Účastníci, mezi kterými byly zastoupeny firmy, univerzity i zástupci státních příspěvkových a dozorových organizací, byli informováni o možnostech zapojení do výběrových řízení rozvojových projektů a o formách podpory soukromého sektoru ze strany České rozvojové agentury (ČRA). Spolupráce se soukromým sektorem a související finanční nástroje jsou novinkou v činnosti ČRA a pomáhají tvořit rozvojově-ekonomická partnerství.
 
Stálý představitel ČR při FAO Josef Špánik pak stručně prezentoval možnosti zapojení českých subjektů do aktivit a projektů Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a Světového potravinového programu (WFP).
 
Zaměření posluchačů bylo různorodé; od zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství až po potravinářství, technologie a ekologii. Instituce ze všech těchto oborů se mohou zapojit také do projektů financovaných z fondů vnější spolupráce EU. Úvod do této problematiky, včetně praktických příkladů, na semináři prezentoval zástupce ministerstva zahraničních věcí.
 
Zástupkyně Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci upozornila na specifika působení v rozvojových zemích a nabídla firmám poradenské služby platformy.
 
Technologické centrum AV ČR prezentovalo své aktivity v ČR i v zahraničí, které podporují především technologický transfer a inovace v podnikání.
 
Závěrem vystoupily se svými praktickými zkušenostmi společnosti, které již zaznamenaly výrazné úspěchy nejen v české rozvojové spolupráci, ale i v rámci projektů FAO a Evropského rozvojového fondu. Praktické informace a zkušenosti z výběrových řízení napomohou ke zvýšení zájmu dalších českých subjektů o ZRS.
 
Na seminář naváží zejména aktivity Ministerstva zemědělství směřující k propagaci českého know how v rámci FAO a rovněž vydání související informační brožury o možnostech začlenění do projektů této organizace pro české zájemce.
 
Zdroj: eagri.cz


Další články