cs en de

Seminář na téma ,,Perspektivy českého potravinářství"

Ministerstvo zemědělství, Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny, vás zve na odborný diskuzní seminář na téma „Perspektivy českého potravinářství“. Seminář se koná za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky v pátek dne 28. srpna od 13.00 do 15.00 hodin v konferenčním sále pavilonu Z – 1. patro v areálu Výstaviště České Budějovice a. s., Husova 523, České Budějovice.

Na semináři, který je zaměřen na nejdůležitější problémy českého potravinářství, vystoupí kromě ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky, náměstkyně ministra zemědělství pro řízení Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny, MUDr. Viera Šedivá a zástupce Potravinářské komory ČR (PK ČR), ředitel pro programování a strategii PK ČR, Ing. Miroslav Koberna, CSc. V panelové diskuzi budou vystupovat zástupci odborných útvarů Ministerstva zemědělství, dozorových orgánů a oborových svazů.


Panelová diskuze bude zaměřena na tato témata:

• Jaké dopady mají změny legislativy na výrobce potravin?
• Jaké jsou poznatky s fungováním dozoru nad trhem s potravinami po novele zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích?
• Jaké faktory ovlivňují konkurenceschopnost potravinářských podniků?

Odborný diskuzní seminář se bude konat 28. srpna v areálu Výstaviště České Budějovice a. s.


Seminář je určen především pro potravinářské a zemědělské odborníky, kteří budou mít možnost získat nejnovější informace o dalším směrování potravinářského odvětví. Vstup na seminář je volný.

Registrace na seminář je možná do 26. 8. 2015.

Registrační formulář na seminář zde

Příloha:

Další články