cs en de

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2015

 20.4.2015
 
Směnný kurz pro rok 2015, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.
 
Pro závazky, které budou nově uzavřené v roce 2015, platí směnný kurz 27,735 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření:
 
M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb.,
M12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,
M14 Dobré životní podmínky zvířat podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb.,
M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
M11 Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.
 
 
Pro závazky uzavřené v programovém období 2007 - 2013 je směnným kurzem na rok 2015, kterým se budou přepočítávat sazby dotací, 27,693 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření a podopatření:
 
II.1.3. Agroenvironmentální opatření podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Zdroj. eagri.cz
 


Další články