cs en de

Soutěž Společné zařízení roku zná vítěze 8. ročníku

 25.2.2015

Tisková zpráva – V úterý 24. února 2015 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže Společné zařízení roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Akce se kromě ministra zemědělství Mariana Jurečky, který převzal nad letošním ročníkem záštitu, zúčastnil senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil, senátor a místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar a ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách a ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů. Pod pojmem „společná zařízení“ si lze představit nejen polní cesty, ale především prvky protipovodňové a protierozní ochrany, jako například vodní nádrže a protierozní meze, stejně jako výsadby zelené infrastruktury (biocentra a biokoridory).

Pozemkové úpravy přinesly od roku 2007 nové prvky do krajiny v celkovém objemu 6 miliard korun. Byly budovány nejen hlavní a vedlejší polní cesty, ale také prvky protierozní a protipovodňové ochranyPozemkové úpravy jsou nejen multifunkčním nástrojem rozvoje venkova, ale pomáhají při zmírňování negativních dopadů klimatických změn“ řekla při příležitostí vyhlášení výsledků ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Společná zařízení byla odbornou komisí hodnocena ve třech kategoriích - zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Současně byla vyhlášena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování.

V kategorii Opatření ke zpřístupnění pozemků zvítězila realizace polní cesty v k. ú. Senetářov v okrese Blansko. Ve druhé kategorii – Protierozní a vodohospodářská opatření, získala prvenství protipovodňová opatření v k. ú. Lhotka v okrese Zlín. V kategorii Opatření k ochraně životního prostředí bylo jako nejlepší vyhodnoceno založení biocentra „K Zahrádce“ v k. ú. Přídolí v okrese Český Krumlov.

Cenu Státního pozemkového úřadu převzali z rukou ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu Svatavy Maradové zástupci pobočky Zlín za realizaci protipovodňových opatření v k. ú. Lhotka. Cenu veřejnosti předal ministr zemědělství Marian Jurečka zástupcům pobočky Tábor za obnovu historické cesty v k. ú Košín. 

 

Souhrnné údaje k přihlášeným projektům
   
Počet zúčastněných poboček 32
Počet přihlášených projektů v kategorii:  
Zpřístupnění pozemků 27
Protierozní a vodohospodářská opatření 12
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 5
Celkem přihlášených projektů 44

Společná zařízení

Společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Nejčastěji se realizují polní cesty pro zpřístupnění krajiny a nově uspořádaných a scelených pozemků, vodohospodářská a protierozní opatření, která by měla zabránit nebo alespoň snížit výskyt povodní, předcházet erozi zemědělských pozemků a sloužit k zadržení vody v krajině a zvýšení druhové rozmanitosti území. Dalšími prvky sloužícími ke zvýšení ekologické stability je realizace zeleně formou např. biokoridorů, biocenter, remízků, solitérní zeleně apod. 

 

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ


Zdroj: eagri.czDalší články