cs en de

Syngenta zahajuje výzkumný záměr na ochranu proti záraze

 3.10. 2013
Autor : Mgr. Dana Koubová

Výzkumné a vývojové centrum Broomrape Center of Excellence ve Švýcarsku pracuje na řešení ochrany slunečnice s různými mechanismy účinku.

Společnost Syngenta International AG oznámila zahájení mezinárodního výzkumného záměru k ochraně proti záraze, parazitickému plevelu s katastrofálními důsledky pro porosty slunečnice.
 
Centrum „Broomrape Center of Excellence“ by mělo díky využití nejlepších výsledků výzkumu osiva a ochrany rostlin švýcarského výzkumného a vývojového stanoviště Stein vypracovat řešení s rozmanitými mechanismy účinku.
 
Jak Syngenta uvedla v tiskovém prohlášení, je v současné době v Evropě zárazou různě silně napadeno více než 50 % pěstitelských ploch slunečnice. Možnosti ochrany proti tomuto parazitickému plevelu jsou omezené. Záraza cizopasí na kořenech slunečnice a ochuzuje rostliny o důležité živiny. Semena se rychle šíří a zůstávají v půdě až 20 let, což představuje pro pěstitelské podniky značný problém, oznámila společnost a poukázala na to, že záraza bez cíleného managementu ochrany může vést k rostoucím až totálním ztrátám na sklizni slunečnice.
 
„Boj proti tomuto narůstajícímu problému považujeme za závazek vůči pěstitelským podnikům. Broomrape Center of Excellence nám umožní na jedné straně zavedení nových výnosnějších hybridních odrůd slunečnice s rezistencí vůči záraze a na druhé straně identifikaci chemických látek účinných proti této plevelné rostlině“, uvedla Ionana Tudor, ředitelka divize polních plodin společnosti Syngenta. Integrovaná řešení s rozmanitými mechanismy účinku a s podporou managementu rezistence by měla napomoci při maximalizaci výnosů a při dlouhodobém zajištění odolnosti. (AgE)
 
http://www.topagrar.com/news/Acker-Wetter-Ackernews-Syngenta-eroeffnet-Forschungseinrichtung-zur-Bekaempfung-der-Sommerwurz-1253378.html


Zdroj:  ÚZEI, www.agronavigator.cz
 
 


Další články