cs en de

Úhyn selat je úzce spojen s tepelným šokem

 Autor : Ing. Aneta Nosková ; Zdroj : KIS Vysočina
 
Úhyn selat je úzce spojen s tepelným šokem
 
Prudký propad tělesné teploty bezprostředně po narození selete je v úzkém vztahu s případnými úhyny. Teplota v děloze dosahuje 39-40°C. Po porodu klesne teplota selete o 2 až 4°C. Vědci z dánské univerzity a Aarhusu sledovali, jak rychlost této změny ovlivňuje životaschopnost selete v průběhu doby kojení. Velkou roli v tomto směru samozřejmě hraje příjem krmiva. Tento faktor byl mnohokrát demonstrován a je chovatelům neustále opakován. 
 
Rychlost "tepelného škou" však byla často opomíjena. V rámci pokusu bylo prokázáno, že selata, která se narodila do prostředí s teplotou 38°C byla životaschopnější než ta, jež se narodila do prostředí 34°C - tedu do teploty obvykle doporučované. Vzhledem k tomu, že tepelná pohoda prasnice je mnohem níže, je samozřejmé, že je nezbytné zajistit selatům vhodné vyhřívané doupě a zajistit, aby se sele do tohoto doupěte dostalo včas. Spolu s potřebou napití mleziva to jasně ukazuje, že dohled nad porody může významně přispět ke snížení mortality selat.


Zdroj ÚZEI, www.agronavigator.cz


Další články