cs en de

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách

 5.1.2016
 
Datum 15. ledna 2016 je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2015 ÚKZÚZu. Podání Prohlášení souvisí s přiznáním dotačních podpor.
 
Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti,
 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum  15. ledna 2016, které je posledním dnem termínu pro doručení  Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2015 našemu ústavu.
 
Nejlépe si tuto povinnost splníte elektronickým podáním prostřednictvím Portálu farmáře, který zůstává osvědčeným způsobem  podání   všech  povinných prohlášení na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému  fondu a komunikace se SZPI.
 
Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že
 
mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly
 
na registrované vinici byl stav sklizně nulový.
 
V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula.
 
Splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.
 
Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy.
 
Kontakty:
 
Marie Nesnídalová, tel. 515 304 119, marie.nesnidalova@ukzuz.cz
          
 
Bc. Kateřina Botková, tel. 515 304 116, katerina.botkova@ukzuz.cz
 
 
Zdroj: eagri.cz
 


Další články