cs en de

Upozornění pro pěstitele rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin, aromatických a léčivých rostlin a lesních dřevin

 16.3.2016
 
Upozorňujeme pěstitele rozmnožovacího materiálu, že nové Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa, čj. UKZUZ 003867/2016, ze dne 28. 1. 2016, zavedlo nové povinnosti, které nejsou stanoveny vyhláškou 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů. K těmto povinnostem patří registrace pěstitelů, provedení soustavné rostlinolékařské kontroly a opatření rozmnožovacího materiálu rostlinolékařským pasem pro některé druhy a rody okrasných rostlin, aromatických a léčivých rostlin a lesních dřevin.
 
Registrace osob, soustavná rostlinolékařská kontrola a přiložení rostlinolékařského pasu se nevyžadují u rostlin určených výhradně pro prodej konečným spotřebitelům pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům.
 
Nové povinnosti se týkají např. rostlin Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom), hebe (Hebe spp.), javor klen (Acer pseudoplatanus L.), levandule lékařská (Lavandula angustifolia Mill.), myrta obecná (Myrtus communis L.), rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis L.) a růže mnohokvětá (Rosa x floribunda).
 
Seznam všech hostitelských rostlin bakterie Xylella fastidiosa, na které se vztahují uvedená opatření, stejně jako plný text výše uvedeného nařízení ÚKZÚZ a aktualizovaný seznam vymezených území v EU s výskytem bakterie Xylella fastidiosa.
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články