cs en de

Vyslankyně OSN pro otázku klimatu Mary Robinson: Musíme skutečně změnit směr.

 

Změna klimatu bude pro nový Evropský parlament i novou Komisi klíčovým tématem. Bývalá irská prezidentka a nyní zvláštní vyslankyně OSN pro otázku klimatické změny Mary Robinson vůbec nepochybuje o tom, že je nezbytně nutné nastartovat v této oblasti intenzivní činnost. Během svého včerejšího setkání s předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem vyzvala evropské politiky, aby se postavili do čela řešení problému klimatických změn.
 
Jak ukázaly letošní bleskové povodně, které zasáhly velkou část Balkánu, i ničivé lesní požáry, které řádily několik posledních letních období v jižní Evropě, členské země EU nejsou vůči dopadu klimatických změn imunní. Před setkáním s Martinem Schulzem nám zvláštní vyslankyně OSN pro otázku klimatické změny Mary Robinson řekla: "Už i lidem ve vyspělejších částech světa začíná být jasné, že klima začíná mít opravdový dopad i na ně. Změny klimatu mají za následek extrémní povětrnostní podmínky a větší výskyt záplav i sucha."
 
Vyslankyně OSN se domnívá, že i přes mnohé problémy, kterým evropské země čelí, je změna klimatu velmi naléhavou otázkou: "Musí být v popředí zájmu vedoucích představitelů EU, zejména na říjnovém zasedání Evropské rady. Je velmi důležité, aby přijali balíček Komise pro snížení emisí skleníkových plynů o 40 % [ve srovnání s rokem 1990, pozn. red.] do roku 2030," říká Mary Robinson.
 
V únoru Evropský parlament schválil požadavek, aby členské státy splnily závazné národní cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a emisí skleníkových plynů. Mary Robinson říká, že Evropský parlament hraje v boji proti změně klimatu "stále významnější roli". "[Parlament] bude muset implementovat balíček, který evropští lídři přijmou na říjnovém zasedání Rady, a jsem ráda, že mnozí poslanci naléhavost otázky klimatu velmi dobře chápou."
 
Mary Robinson tvrdí, že řešení problému změny klimatu je v hospodářském zájmu Evropy: "Jde o pracovní místa pro budoucnost. Evropské země musí být ve svém vlastním zájmu ambiciózní. Vím, že se teď mluví o celoevropské energetické politice; myslím, že je důležité, aby šlo, co je to možné, o energii z obnovitelných zdrojů," říká.
 
Mary Robinson byla v letech 1997-2002 Vysokou komisařkou OSN pro lidská práva. A globální oteplování má podle ní s otázkou lidských práv hodně do činění. Jak změna klimatu ohrožuje rozvojovou politiku? "Úsilí vynakládané na rozvojovou pomoc by mohlo být vlivem klimatu zvráceno, takže musíme naléhavě řešit zmírnění jeho dopadů, ale zároveň musíme pomoci chudším zemím, aby se zvýšila odolnost místních komunit a zlepšil transfer technologií. Mohli bychom změnit životy 1,3 miliardy lidí, kteří nemají přístup k elektřině, protože solární energie je mnohem levnější."
 
Vyslankyně OSN doufá, že Klimatický summit, který proběhne 23. září v New Yorku, bude mezníkem v boji proti změně klimatu: "Myslím, že je stále více potřeba přijímat důležitá rozhodnutí, počínaje Klimatickým summitem. Zjistila jsem, že naše obvyklé jednání s troškou 'zeleného' navrch nás k nim nedovede. Musíme skutečně změnit směr a já doufám, že evropští lídři budou stát v čele této změny."
 
Zdroj: www.europarl.europa.eu
 


Další články