cs en de

Výzva k podání žádostí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů

 29.5.2014
 
V souladu s § 5 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výzvu k podání žádostí o pověření výkonem činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ....
 
 
Jedná se o:
 
Háďátko bramborové (Globodera rostochiensis) a h. nažloutlé (Globodera pallida), v rámci plnění zvláštních požadavků uvedených v příloze č. 4, části A, oddílu II bodu 18.1 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, a požadavků uvedených v § 3 odst. 1 až 4 vyhlášky č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého;
 
 
 
Clavibacter michiganennsis ssp. sepedonicus (původce bakteriální kroužkovitosti bramboru) a Ralstonia solanacearum (původce bakteriální hnědé hniloby bramboru a rajčete), v rámci plnění zvláštních požadavků uvedených v příloze č. 4, části A, oddílu II bod 18.1 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.;
 
 
 
ʻCandidatus Phytoplasma maliʼ (syn: Apple proliferation phytoplasma) (původce fytoplazmové proliferace jabloně) anebo Plum pox virus (původce virových neštovic slivoně a dalších peckovin), v rámci plnění zvláštních požadavků uvedených v příloze č. 4, části A, oddílu II bodech 15 a 16 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Informace a podmínky k pověření jsou uvedeny v dokumentu Postup pro pověřování výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů.


Zdroj: eagri.cz


Další články