cs en de

Závěry z konference Venkov 2014

 Již šestý ročník stále významnějšího celorepublikového setkání lidí z venkovského prostoru se uskutečnil ve dnech 15. -17. října 2014 v Konstantinových Lázních. Pořádal jej Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Celostátní sítí pro venkov a Plzeňským krajem. Větší zastoupení zde měla i Asociace soukromého zemědělství ČR, která se z části podílela také na odborném programu.
 
 
V průběhu konference se uskutečnilo i společné jednání předsednictva Asociace soukromého zemědělství ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR. Byly domluveny zcela konkrétní body činnosti a vzájemné podpory, které přispěly k prohloubení vzájemné spolupráce. 
 
Hlavní témata konference, které se zúčastnilo 350 zástupců nejrůznějších organizací, se dají shrnout do pojmů KOSTEL – ŠKOLA – HOSPODA – STATEK. V rámci odborné diskuse u posledně jmenovaného tématu byli přítomní informováni zástupci ASZ o podstatě rodinného hospodaření a jeho přínosech pro celý venkov.
 
Z výstupů jednotlivých panelových diskusí celorepublikového setkání vzešly závěry, z nichž jsou patrné zásadní problémy našeho současného venkova. Řadu z nich ASZ dlouhodobě řeší.
 
Závěry - zásadní problémy současného venkova:
 
 • zaměstnanost,
 • základní služby (škola, obchod, doprava, lékař, pošta, úřad apod.),
 • velké množství historických památek ve špatném stavu,
 • ztráta původní funkce venkovského stavebního fondu (kostely, fary, zámky, školy, hospody, stodoly, zemědělské areály…),
 • potřeba zachování venkovských škol (nedostatek kvalifikovaných pedagogů),
 • volnočasové vyžití dětí a mládeže,
 • oslabení významu rodiny,
 • podpora malých a rodinných podniků (zejm. farem),
 • vysoká administrativní náročnost a zatěžující kontrolní systém (vysoká četnost, duplicita kontrol, malichernost apod.),
 • ochrana zemědělského půdního fondu (vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu, eroze, vodní režim…).
 • Neřešení těchto problémů povede k pokračujícímu vylidňování a stárnutí venkova. Je nutno k nim přistupovat komplexně a souběžně, a to vzhledem k jejich vzájemné podmíněnosti a provázanosti.
Celkový závěrem konference:
 
Řešením je komplexní průřezová meziresortní podpora stabilizace a rozvoje venkova formou přímých i nepřímých nástrojů včetně samostatných krajských programů.
 
Zpracováno z oficiální tiskové zprávy z konference Venkov 2014


Zdroj: www.asz.cz


Další články