cs en de

2014- Úspěšný rok pro zemědělce

autor: 11.03.2015 Zemědělský svaz ČR


Výbor Zemědělského svazu ČR

Nadprůměrný výsledek hospodaření v zemědělství za rok 2014 či kritika reformované SZP a v neposlední řadě zhodnocení činnosti Zemědělského svazu ČR od posledního zasedání, to byly mj. témata 1. společného zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR, které se konalo 10. 3. 2015 v kulturním domě ve Větrným Jeníkově. Na výboru vystoupila také náměstkyně ministra zemědělství Ing. Beneš Špalková, s ní dorazila z MZe Ing. Kateřina Bělinová a Ing. David Kuna, z PGRLF přijel Ing. Martin Karban, či ze SZIFu Ing. David Karban.

V úvodu svého projevu předseda Zemědělského svazu Pýcha zhodnotil svazovou činnost od posledního zasedání výboru, tedy dát svazu nový moderní směr. Důležitý je také informační rozvoj vzhledem k pravidlům SZP a k novelám zákonů. Důležité je také získávání nových členů a věnování se podnikatelským aktivitám. Zmínil také různé průzkumy, které se konaly ke konci roku 2014 a ze kterých se pak bude vyvíjet další činnost svazu.

Pýcha také uvedl, že zemědělci v r. 2014 dosáhli nadprůměrně dobrého výsledku. Zšetření svazu dle účetnictví ČR vyplývá, že po přepočtu na obhospodařovanou půdu byl v zemědělství ČR v r. 2014 dosažen zisk ve výši téměř 19 mld. Kč.

  • Zisk připadající na hektar za r. 2014 vychází na 5 331 Kč (v roce vstupu ČR do EU to bylo 2 456 Kč/ha). Všechny kraje byly v zemědělství v r. 2014 nadprůměrně ziskové. Nejvyššího zisku bylo dosaženo v krajích Olomouckém, Královéhradeckém, (přes 7 000 Kč/ha), dále v kraji Středočeském (téměř 6 000 Kč/ha). Naopak nejnižšího zisku bylo dosaženo v krajích Plzeňský (téměř 3 600 Kč/ha) a Jihomoravský (cca 3 200 Kč/ha).
  • Z dlouhodobého hlediska v průměru hospodářského výsledku přepočteného na hektar z let 2004 až 2014 byl v zemědělství nejnižší zisk v krajích Jihomoravský, Plzeňský (pod 1 800 Kč/ha).

Co se agrárního zahraničního obchodu ČR týče, podařilo se ho v roce 2014 udržet, ale i sankcím navzdory zvýšit, dlouhodobě je ale pro ČR nepříznivý, protože ačkoliv se zvýšily vývozy, dovozy se zvýšily více a tuto strukturu nedaří změnit. .

Cenový vývoj na počátku r. 2015 pro nás není příznivý. Dle ČSÚ ceny zemědělských výrobců v lednu 2015 oproti lednu 2014 poklesly opět cca o 10 %, z toho ceny živočišných výrobků o 6 % a ceny rostlinných výrobků o 12 %. Přitom inflace se nesnížila a zachovala si svůj velmi slabý nárůst.

Dále se Pýcha věnoval hlavním komoditám. Mléko je komodita zásadního významu, které má bohužel 6. nejnižší cenu v Evropě, ačkoliv jeho cena v ČR nebyla v roce 2014 podnákladová, což je pozitivní informace.. Bohužel české mlékárny nejsou vůči evropským konkurenceschopné, ČR velmi zaostává oproti průměru EU, je nutné bojovat, protože predikce do roku 2024 nejsou pro české mlékárny příznivé. Co se mléčných kvót týče, Pýcha informoval o tom, že ČR kvóty nepřekročí. Z mezinárodních komparací cen mléka vyplývá, že by odběratelé mléčné suroviny – mlékárny neměly zemědělce v průběhu roku 2015 tlačit k dalšímu snižování nákupní ceny, Co se vepřového masa týče, od vstupu do EU do roku 2014 snížila jeho produkce o 37 %. Obilí a řepka jsou úspěšné rostlinné komodity, které tvoří zhruba 90 % tržeb. Zvýšil se i jejich vývoz, což vylepšuje poměry v celém agrárním zahraničním obchodě.

Poté se Pýcha okrajově zmiňoval o nových pravidlech společné zemědělské politiky EU, neboť po něm přišla ke slovu paní Ing. Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra zemědělství, a seznámila přítomné s tímto tématem. Ke konci také čelila dotazům od účastníků výboru, kde odpovídala společně s paní Ing. Kateřinou Bělinovou a panem Ing. Davidem Kunou.

Pýcha ještě pohovořil o podporách a dotacích pro rok 2015 a oznámil, že rozpočet pro zemědělství na rok 2015 dosáhne 53 mld Kč a bude tak nevyšší v historii České republiky. Také s potěšením konstatoval, že novela zákona o ochraně půdního zemědělského fondu, kterou předložil senát, nebyla schválena, naopak byla schválena lepší verze, kterou původně navrhovala Poslanecká sněmovna, a kterou schválil i prezident republiky. Zdůraznil, že zemědělskou půdu je potřeba chránit, protože je to to nejcennější, co máme. MZe také diskutuje o zpřísnění podmínek pro řešení erozí.

Ke konci svého vystoupení ještě Pýcha představil přítomným právní záležitosti, jako je předkupní právo na nákup půdy, což se řeší na ministerstvu životního prostředí, či o novele zákona o trestní odpovědnosti PO, což Zemědělský svaz považuje za zbrklé. V obou věcech je zapojena advokátní kancelář Havel Holásek a partners, která nově se Zemědělským svazem ČR spolupracuje.

Po Pýchovi promluvili hosté. Již výše uvedená náměstkyně ministra zemědělství paní Ing. Jaroslava Beneš Špalková hovořila v prezentaci o reformované Společné zemědělské politice a poradila členům, pokud budou mít nějaké otázky, mohou se obrátit na dotazník, který je na stránkách Ministerstva zemědělství, že jejich dotaz bude zodpovězen maximálně do týdne.

Program rozvoje venkova za rok 2014 shrnul Ing. Martin Karban z PGRLF a seznámil přítomné s novinkami v programech pro ně důležitých.

Jako poslední z hostů dostal slovo Ing. Josef Miškovský ze SZIF, který dorazil místo indisponovaného ředitele SZIFu Ing. Martina Šebestyána. Ve své prezentaci uvedl novinky a připravované změny pro rok 2015, které jsou souladu se SZP 2015.

V závěru setkání členů Zemědělského svazu ČR ještě vystoupil Pýcha, který předložil přítomným svazové novinky a apeloval na představitele územních organizací, aby více spolupracovali s centrálou, protože bez nich nemůže svaz fungovat tak, jak je pro všechny žádoucí a tak, aby bylo zřejmé snažení svazu ať už v politické či jiné sféře, které vyústí v pozitivní výsledky, pro všechny jeho členy.

zdroj: www.agris.cz


Další články