cs en de

Aféra s koňským masem: opatření přijatá Evropskou komisí fungují

 28.7.2014
 
Tisková zpráva – Na začátku července informovala Státní veterinární správa veřejnost o výsledcích mimořádné veterinární akce v České republice, která byla zaměřena na průkaz koňské DNA v potravinách, u nichž není koňské maso deklarováno jako složka. Evropská komise v těchto dnech zveřejnila výsledky vyšetření ze všech zemí EU, včetně Švýcarska, Norska a Islandu. Z celkového počtu 2 622 testů bylo pozitivních pouze 16 vzorků, tj. 0,61%. Opatření Evropské komise tak přinášejí ovoce, neboť při první kontrolní akci v r. 2013 bylo pozitivních vzorků 4,6%.
 
V souvislosti s aférou s koňským masem tak Evropská komise iniciovala a spolufinancovala již druhé kolo kontrolní akce napříč Evropou, s cílem zjistit přítomnost nedeklarované koňské DNA ve výrobcích z masa.  V jednotlivých zemích EU, ve Švýcarsku, Norsku a na Islandu bylo podle velikosti země odebráno 10-150 vzorků, z nichž bylo pouze necelé jedno procento bylo pozitivních. Evropská komise tak hovoří o obrovském zlepšení oproti výsledkům z prvního kola.
 
Příslušné úřady členských států okamžitě přijaly bezpečnostní opatření a udělily prodejcům pokutu.
 
V budoucnu by měla Evropská komise i nadále úzce spolupracovat s členskými zeměmi ve snaze potlačit případy podvodů s potravinami. Důsledkem zmíněné aféry bylo rovněž přijetí preventivních opatření, která jsou součástí akčního plánu. Ten zahrnuje např. vytvoření sítě „FOOD FRAUD“, díky níž bude snazší si vyměňovat informace o podvodech s potravinami. Součástí plánu jsou i další ad-hoc kontroly, které se jeví jako účinný nástroj v boji proti odhalování podvodů v potravinovém řetězci.
 
Na závěr ještě připomínáme, že Státní veterinární správa provedla v ČR kontrolu celkem 103 vzorků, z nichž žádný neobsahoval koňskou DNA. V kontrolách bude ale i nadále pokračovat, tak jak to stanovuje víceletý plán.
 
Více informací na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-877_en.htm
 
Petr Pejchal


Zdroj: eagri.cz


Další články