cs en de

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až listopad 2014 ukazují, že v minulém roce pravděpodobně došlo k dalšímu významnému zlepšení resp. ke snížení záporného salda to cca o 20%. Dle odhadu Zemědělského svazu se záporné saldo sníží na cca -19 mld. Kč. Agrární zahraniční obchod tak i v minulém roce pokračoval ve zlepšujícím se trendu. Tato na první pohled pozitivní informace, ale má svá „ale“. Náš agrární export se zvláště v posledních letech zvyšuje především díky exportu surovin, které se k nám zase zčásti vracejí v podobě dovozů výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Nadále se nám tak nedaří využívat potenciál, který nám zlepšující se výsledky našich zemědělců nabízí.
 
Agrární zahraniční obchod je koncentrovaným ukazatelem stavu agrární sféry. Situace ČR se z dlouhodobého horizontu vyznačuje tím, že se rozměr zemědělství (zvláště živočišné výroby) snižoval, a tak se zvětšoval prostor pro dovozy výrobků s vyšší přidanou hodnotou, zejména pak masa, masných a mléčných výrobků. V r. 2011 byly v záporném agrárním saldu dosaženy nejhorší výsledky (-36 mld. Kč). Od této doby se výsledky agrárního zahraničního obchodu zlepšují. V r. 2012 došlo k nejvýraznějšímu meziročnímu snížení záporného agrárního salda o 11 mld. Kč na -25 mld. Kč. Zlepšování se udrželo i v r. 2013, dle našich odhadů bude tento trend v roce 2014 pokračovat.
 
„Odhadujeme, že v roce 2014 pokračoval trend snižování záporného agrárního salda, jehož výši očekáváme cca pod mínus 19 mld. Kč. Bohužel se ale příliš nezlepšuje jeho struktura“, konstatoval předseda Zemědělského svazu Ing. Martin Pýcha. Na straně jedné rostou vývozy, bohužel však především obilovin, (tj. základní suroviny) a na straně druhé se neustále zvyšují dovozy a to především výrobků s vyšší přidanou hodnotou.
 
Agrární saldo nám zlepšují především obiloviny, tabák a tabákové výrobky (dle mezinárodní klasifikace patří mezi 1. až 24. třídu obsahující agrární komodity a potraviny). Např. loni za období leden až listopad bylo saldo zahraničního obchodu obilím na úrovni 9 mld. Kč, letos to bylo přes 11 mld. Kč. Zde se tak projevují dobré výsledky sklizní v minulých letech. V případě tabáku a tabákových výrobků bylo loňské kladné saldo zahraničního obchodu na úrovni 4 mld. Kč, letos to bylo přes 6 mld. Kč.
 
Nadále také pokračuje vývoz mléka jako suroviny, nikoliv mléčných výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Ty se naopak stále více dovážejí. Zemědělci část své produkce mléka prodávají do zahraničí, protože tam dostávají vyšší cenu. Ale zahraniční mlékárny nám část tohoto mléka přivezou ve formě výrobků. Výsledné agrární saldo ze zahraničního obchodu ČR mléčnými výrobky (po odpočtu mléčné suroviny) je od r. 2009 záporné, ale dříve bývalo kladné (např. v r. 2000 ve výši 4 mld. Kč).
 
Ve struktuře agrárních dovozů má i letos největší podíl dovoz masa (mínus 23 mld. Kč). Za leden až listopad 2013 činilo záporné saldo ze zahraničního obchodu masem -15,3 mld. Kč, za leden až listopad 2014 to bylo -16,4 mld. Kč. Tento nepříznivý trend nejsme stále schopni změnit.
 
 
 
V Praze dne 8. ledna 2015
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz
 
 
Zdroj: www.zscr.cz


Další články