cs en de

AK ČR je nově členem organizace Farm Europe

 Představenstvo AK ČR potvrdilo 2. dubna 2016 záměr posílit činnost v evropských zájmových institucích s cílem prosazovat priority plynoucí ze specifik českého zemědělství a národních zájmů i nad rámec stávající spolupráce s COPA COGECA, která podle našeho názoru zájmy nových členských zemí dostatečně nezohledňuje.
 
Farm Europe je v tomto směru vhodnou alternativou, která na základě zkušeností svého týmu projednává politicko - ekonomické návrhy s cílem nabídnout vhodná řešení, identifikovat potřeby a naformulovat způsoby, směry a cíle k vybudování účinné politiky pro rozvinutí potenciálu venkovského prostoru a ekonomik. Jedná se o nezávislou, kreativní a angažovanou organizaci, která přispívá k odborným diskusím na půdě EU prostřednictvím vlastních výzkumných týmů, publikací, akcí a práce svých členů a partnerů, přičemž sama o sobě nemá žádnou politickou orientaci. 
 
Farm Europe sdružuje nevládní neziskové organizace v zemědělství, nikoli jednotlivé zemědělce. Pro své členy pomáhá řešit problémy v zemědělství spojené s evropskou legislativou již v jejím zárodku, tedy na jednáních s Evropskou komisí a Evropským Paramentem. Mezi další cíle Farm Europe patří udržení venkovských ekonomik; informace o nových technologiích a produktech; rostoucí poptávka a rozvoj udržitelného hospodářství; přístup k efektivním vzdělávacím systémům pro růst produktivity a zaměstnanosti či snížení problémů spojených se zaměstnáváním lidí na venkově.
 
Spolupráce je zaměřena na další rozvoj zemědělského hospodaření EU, k čemuž nabízí vlastní analýzy a inovativní řešení, projednává a konfrontuje své názory, podporuje ambiciózní, udržitelné a koherentní vize venkovského prostoru a ekonomik. Hlavní oblasti jsou zemědělství, potravinářství, ochrana přírody, energie a obchod.   
 
Přínosem Farm Europe pro AK ČR je také včasná informovanost o vývoji připravovaných legislativních změn v EU a vlivné zastupování zemědělského sektoru před Evropskou komisí a Evropským Parlamentem. 
 
Farm Europe je zařazena mezi jmenované organizace titulu 10. D Zásad Ministerstva zemědělství a členský příspěvek 65 tis. Euro a související náklady budou hrazeny právě touto cestou.
 
 
 
Úřad AK ČR
 
Související odkaz: http://www.farm-europe.eu/
 
Zdroj: ww.apic-ak.cz


Další články