cs en de

ASZ ČR podporuje při volbě prezidenta ČR Jiřího Drahoše

 Asociace soukromého zemědělství ČR podporuje v prezidentské volbě Jiřího Drahoše. ASZ k tomu vedou historicky jednoznačně negativní zkušenosti s činy Miloše Zemana ve funkci předsedy vlády, prezidenta země, i vyjádření na adresu soukromých zemědělců v ČR.

Mimo jiné:
 
- Miloš Zeman dlouhodobě podporuje velkoprůmyslové zemědělství se všemi negativními důsledky pro krajinu, půdu i venkov jako celek.
 
- Vláda Miloše Zemana aktivně umožnila novelou transformačního zákona bývalým JZD, aby restituentům nevyplatila takzvané transformační podíly, a tím byli původní vlastníci okradeni odhadem nejméně o 15 miliard korun.
 
- Vláda Miloše Zemana přijala systém cukerných kvót, který uvrhl české zemědělce do zcela podřízeného postavení vůči cukrovarům, omezil pěstování cukrovky na polovinu, počet cukrovarů ze 70 na sedm, navíc ve vlastnictví zahraničních společností.
 
- Vláda Miloše Zemana zavedla systém mléčných kvót, který zásadně zbrzdil rozvoj farem soukromých zemědělců, neboť zvolené referenční období nahrávalo nástupnickým podnikům JZD.
 
- Vláda Miloše Zemana prosadila takovou podobu mysliveckého zákona, která proti sobě postavila vlastníky půdy, myslivce a hospodařící zemědělce a která ve svých důsledcích vedla mimo jiné i k přemnožení divokých prasat.
 
- Miloš Zeman ve funkci prezidenta republiky vyznamenal aktivní komunistické zemědělské kádry Miroslava Tomana a Františka Čubu, navíc v roce 2014, který Organizace spojených národů vyhlásila celosvětově Rokem rodinných farem.  
 
- Miloš Zeman se ve funkci prezidenta republiky opakovaně vyjádřil o rodinných farmách tak, že jejich vznik a podpora byla chyba, přestože rodinné farmy zajišťují zemědělskou produkci i rozvoj venkova dominantně ve všech rozvinutých zemích.
 
Z těchto důvodů Miloš Zeman nikdy nebyl, není a nebude prezidentem českých sedláků a tradičního českého venkova.
 
Naproti tomu názory a postoje Jiřího Drahoše, jak jsme měli možnost je poznat, se plně ztotožňují s naším viděním světa.
 
Věříme, že Jiří Drahoš bude pro český venkov dobrým prezidentem.
 
Ing. Josef Stehlík, předseda ASZ ČR
 
Zdroj: www.asz.cz


Další články