cs en de

Blaničtí rytíři mají certifikát od ministra Brabce. Spolu s Podbeskydím se tak zařadili ke čtyřem národním geoparkům

 05.06.2014
 
Vlašim, 5. červen – U příležitosti Světového dne životního prostředí předal ministr Richard Brabec certifikát dvěma novým národním geoparkům. Prestižní titul získal Kraj blanických rytířů a také Podbeskydí. Mimo to si ministr prohlédl vlašimskou záchrannou stanici pro živočichy, kde nakrmil vydru Bublinu, a na závěr podnikl výšlap na horu Blaník.
 
Česká republika má ode dneška už 6 národních geoparků. K Českému ráji, Železným horám a západočeským lokalitám s tímto titulem Egeria a GeoLoci přibyly další dvě. Certifikát převzali z rukou ministra Richarda Brabce zástupci geoparků Kraj blanických rytířů a Podbeskydí.
 
„Jsem rád, že tento prestižní titul získala lokalita pro náš národ a jeho dějiny tak významná. Doufám, že tato značka přiláká do regionu pod Blaníkem, ale i do druhého nového geoparku Podbeskydí ještě více návštěvníků a tím tyto oblasti podpoří ekonomicky. Velmi oceňuji iniciativu lidí, díky kterým geoparky vznikají. Uvědomují si výjimečnost a hodnotu lokality, ve které žijí, že je třeba toto území chránit a starat se o ně, aby bylo zachováno i budoucím generacím,“ podotkl ministr Brabec.
 
Poté si ministr v doprovodu starosty Vlašimi Luďka Jeništy prohlédl expozici záchranné stanice pro živočichy v paraZOO, kterou provozuje Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi. Při té příležitosti si vyzkoušel roli chovatelů a nakrmil vydru Bublinu.
 
Za Geopark Kraj blanických rytířů převzal certifikát národního geoparku „pravý“ blanický rytíř v dobovém brnění a současně pozval ministra k návštěvě Velkého Blaníku. Cestou na tento mýtický vrch si ministr Brabec prohlédl naučné stezky Zlatodůl Roudný a S rytířem na Blaník.
 
Geoparky jsou území se zajímavými a vzácnými geologickými fenomény, atraktivní turistickou nabídkou a aktivní místní komunitou, která své přírodní i kulturní dědictví využívá především formou udržitelného cestovního ruchu. Tyto lokality vznikají z dobrovolné iniciativy, takzvaně zezdola. Stará se o ně buď obec, kraj, obecně prospěšná společnost či jiná organizace. Geoparky vznikají primárně kvůli lidem, kteří v nich žijí a kteří je navštěvují, respektive kvůli rozvíjení jejich poznávací i citové vazby k přírodě a krajině. Cílem je, aby obyvatelé byli aktivními spolutvůrci a hrdými ambasadory geoparku, ve kterém žijí, poznávají jeho krajinu, usilují o pochopení její minulosti a jejího současného fungování a zajímá je její budoucnost.
 
Ministerstvo životního prostředí podporuje a koordinuje vznik a rozvoj geoparků jako dynamický dobrovolný nástroj ochrany přírody a krajiny, velmi pozitivně a aktivně přijímaný světovou i českou veřejností. Certifikované národní geoparky vyhlašuje ministr životního prostředí na doporučení Rady národních geoparků.
 
Na udělení titulu „národní geopark“ čekají v tuto chvíli ještě další území jako Geopark Joachima Barranda, Geopark Jeseníky, Geopark Ralsko a Geopark Vysočina. Každé území, které o zisk certifikátu usiluje, musí Radě národních geoparků doložit svůj potenciál jak v oblasti dobrovolné ochrany a osvěty v oblasti geologického dědictví, tak cestovního ruchu.
 
„Titul národní geopark nemůže získat každé geologicky hodnotné a zajímavé území. Je to certifikát právě pro ty geoparky v České republice, kterým se nejlépe daří naplňovat jejich poslání – sepjetí člověka se Zemí a chápání její minulosti, aktivní péči o její současný stav a zájem o její budoucnost,“ prozradila Martina Pásková, předsedkyně Rady národních geoparků.
 
Národní geoparky titul získávají na 4 roky. Pak musí prokázat, jak se v péči o geologické dědictví, v podpoře cestovního ruchu i vzdělávání dále rozvíjejí, a svůj titul musí na základě těchto požadavků obhájit.


Zdroj: www.mzp.cz


Další články