cs en de

Bojujeme se suchem

 3.9.2015
 
Reflex, 3. září 2015
 
Ministerstvo zemědělství má plán, jak zadržet vodu v krajině
 
Před nedávnem schválila vláda koncepci ministerstva zemědělství (MZe) pro boj se suchem. Senátorka Vrecionová z ODS na tomto místě psala o malé aktivitě resortu při řešení tohoto problému. Především se musím ptát, co dělali celá ta léta ministři zemědělství z ODS, když byli šéfy MZe. Kde máme koncepci pro boj se suchem z jejich pera? A nyní fakta:
 
MZe, nad rámec již aktivní vrstvy mírně a silně erozně ohrožených půd, připravuje mapu ohroženosti půdy vodní erozí. Díky ní si tak bude moci zemědělec zkontrolovat, zda jsou jeho pozemky erozně ohrožené, a bude mít možnost dobrovolně přijmout nezbytná opatření. Dále připravujeme protierozní kalkulačku, díky níž si zemědělci budou moci otestovat vhodnost různých osevních sledů a způsobů hospodaření v konkrétních podmínkách. Důležitou formou ochrany půdy je plnění podmínek zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí – ozelenění.
 
Zásadní je v této souvislosti také snaha Státního pozemkového úřadu o návrat remízků a větrolamů do krajiny v rámci pozemkových úprav.
 
Schválený vládní materiál také ukládá ministerstvu zemědělství povinnost připravit sadu opatření, která zadrží vodu v krajině. Nejprve ale musíme identifikovat nejohroženější oblasti a prověřit, jaké možnosti jsou tam reálné. Lokální zadržení vody v krajině pomocí rybníků a mokřadů či snaha o posílení retence v půdě jsou bezpochyby nutné kroky, ale k zabezpečení objemů vody pro standardní hospodářské využívání a k udržení dostatečných minimálních průtoků je nezbytné vytvořit akumulaci ve větších přehradních nádržích s kapacitou na překlenutí déle trvajícího sucha.
 
A to jsem popsal pouze výňatek z velkého množství opatření, jež na ministerstvu zemědělství v tomto směru připravujeme nebo již realizujeme.
 
Marian Jurečka
ministr zemědělství
 
Zdroj: eagri.cz
 


Další články