cs en de

Ceny českých zemědělských plodin Po dvoutýdenní odmlce vydala Plodinová burza Brno své pro tento rok své poslední cenové hlášení. Končené ceny zemědělských plodin pro rok 2015 se od těch z posledního hlášení liší jen nepatrně, což je zásluhou malého počtu uskutečněných obchodů. 


Komodita

Cena Kč/t - bez DPH

 

 

parita FCA

parita DDP

PŠENICE potravinářská

      4 122   

      4 289   

PŠENICE krmná

      3 837   

      3 923   

JEČMEN sladovnický

      4 093   

      4 151   

JEČMEN krmný

      3 481   

      3 532   

ŽITO

      3 507   

      3 596   

KUKUŘICE

      4 248   

      4 312   

HRÁCH krmný

      4 541   

      4 630   

ŘEPKA olejná

    10 179   

    10 391   

       

Parita FCA  - místo, kde bude zboží dodáno do péče dopravce určeného kupujícím,

 dopravu hradí kupující

                   Parita DDP – místo, do kterého má být zboží dodáno, ujednané místo určení
                  dopravu hradí prodávající.

                Poznámka – ostatní komodity podle seznamu uzancí nebyly obchodovány, mimo následující zveřejněné nabídky a poptávky.   Zdroj: www.pbb.cz

Další články